Prosjekt:

Muskel- og skjelettplager i Ullensaker (MUST)

Prosjektleder

Nina​​ Østerås

Om pro​sjektet

Studien er en fortsettelse av befolkningsundersøkelsen fra 1990 med oppfølginger i 1994 og ​​2004 som omfattet omkring 30 % av befolkningen i Ullensaker kommune. Hensikten var å få økt kunnskap om muskel- og skjelettplager i en norsk befolkning.

I 2010 ble studien utvidet til å omfatte hele den voksne populasjonen (40-79år). Hensikten var å rekruttere personer fra en den generelle befolkningen for å få mer kunnskap om klinisk og radiologisk bekreftet artrose samt risikofaktorer for, konsekvenser av og behandling ved artrose. De som krysset av på spørreskjemaet for at de hadde fått diagnosen artrose i hofte, kne eller hånd, ble forespurt om å delta på en omfattende klinisk undersøkelse ved Diakonhjemmet Sykehus som inneholdt blant annet medisinsk undersøkelse, røntgen (hofte, kne, hånd), MR (hånd), ultralyd (hofte, kne, hånd), funksjonsundersøkelse og -tester, hjerte-/karundersøkelser og innsamling av blod- og urinprøver til en biobank.

I forbindelse med en oppfølgingsstudie av en subgruppe, gjennomgikk 70 av deltakerne en ny grundig undersøkelse i løpet av 2019-2021. 

Samarbei​d

Prosjektet er et samarbeid med forskere og klinikere ved Revmatologisk avdeling ved Diakonhjemmet Sykehus, Ortopedisk avdeling ved OUS Ullevål, Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo samt Ullensaker kommune. 

Omtale/pu​​​blikasjoner

Protokoll:
Østerås N, Risberg MA, Kvien TK, Engebretsen L, Nordsletten L, Bruusgaard D, Schjervheim UB, Haugen IK, Hammer HB, Provan S, Øiestad BE, Semb AG, Rollefstad SCH, Hagen KB, Uhlig T, Slatkowsky-Christensen B, Kjeken I, Flugsrud G, Grotle M, Sesseng S, Edvardsen H and Natvig B. Hand, hip and knee osteoarthritis in a Norwegian population-based study - The MUST protocol. BMC Musculoskelet Disord 2013 Jul 5;14:201. doi: 10.1186/1471-2474-14-201. PMID: 23826721

Østerås N,Garratt A, Grotle M, Natvig B, Kjeken I, Kvien TK, Hagen KB. Patient-reported quality of care for osteoarthritis: development and testing of the Osteoarthritis Quality Indicator Questionnaire. Arthritis Care Res (Hoboken) 2013 Jul;65(7):1043–51 doi: 10.1002/acr.21976. PMID: 23401461

Magnusson K, Østerås N, Mowinckel P, Natvig B, Hagen KB. No strong temporal relationship between obesity and multisite pain - results from a population based 20-year follow-up study. Eur J Pain, Jan 2014;18(1):120-127. doi: 10.1002/j.1532-2149.2013.00338.x. PMID: 23733508

Magnusson K, Østerås N, Mowinckel P, Haugen I, Nordsletten L, Natvig B, Hagen KB. No strong relationship between body mass index and clinical hand osteoarthritis: results from a population-based case-control study. Scand J Rheumatol. 2014;43(5):409-15. doi: 10.3109/03009742.2014.900700. Epub 2014 May 14.PMID:24824945

Magnusson K, Hagen KB, Østerås N, Mowinckel P, Nordsletten L, Natvig B, Haugen I. Diabetes is associated with increased hand pain in erosive hand osteoarthritis - data from a population-based study. Arthritis Care Res (Hoboken). 2015 Feb;67(2):187-95. doi: 10.1002/acr.22460. PMID: 25186663

Magnusson K, Haugen I, Østerås N, Nordsletten L, Natvig B, Hagen KB. The validity of self-reported body mass index in a population-based osteoarthritis study. BMC Musculoskelet Disord 15:442, 2014. doi: 10.1186/1471-2474-15-442. PMID:25519511

Magnusson K, Haugen I, Østerås N, Nordsletten L, Natvig B, Hagen KB. Smoking and alcohol use are associated with structural and inflammatory hand osteoarthritis features. 2017 Sep;46(5):388-395. doi:10.1080/03009742.2016.1257736. Epub 2017 Feb 1. PMID:28145147

Lombnæs G, Magnusson K, Østerås N, Nordsletten L, Risberg MA, Hagen KB. Distribution of osteoarthritis in a Norwegian population based cohort: associations to risk factor profiles and health related quality of life. Rheumatol Int. 2017 Sep;37(9):1541-1550. doi: 10.1007/s00296-017-3721-6. Epub 2017 Apr 27. PMID:28451795

Joseph KL, Hagen KB, Tveter AT, Magnusson K, Provan SA, Dagfinrud H. Osteoarthritis-Related Walking Disability and Arterial Stiffness: Results From a Cross-Sectional Study.
Arthritis Care Res (Hoboken). 2019 Feb;71(2):252-258. doi: 10.1002/acr.23697. PMID: 29975013

Weldingh E, Johnsen MB, Hagen KB, Østerås N, Risberg MA, Natvig B, Slatkowsky-Christensen B, Fenstad AM, Furnes O, Nordsletten L, Magnusson K. The maternal and paternal effects on clinical and surgical definitions of osteoarthritis. Arthritis Rheumatol. 2019 Jun 25. doi: 10.1002/art.41023. [Epub ahead of print] PMID:3123741
 
Provan SA, Rollefstad S, Ikdahl E, Mathiessen A, Berg IJ, Eeg I, Wilkinson IB, McEniery CM, Kvien TK, Hammer HB, Østerås N, Haugen IK, Semb AG. Biomarkers of cardiovascular risk across phenotypes of osteoarthritis. BMC Rheumatol. 2019 Aug 8;3:33. doi: 10.1186/s41927-019-0081-8. eCollection 2019. PMID:31410391

Tidslin​​je

2010-2035​

Sist oppdatert 14.07.2023