Plagen med magen – Kognitiv atferdsterapi ved irritabel tarmsyndrom

Plagen i magen er en kvalitetsstudie ved Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken.

​Pro​​sjektleder 

Elin Fjerstad, psykologspesialist Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen (Diakonhjemmet sykehus).
 

Om prosje​​ktet 

Det er anslått at omlag 11 % av den voksne befolkningen rammes av irritabel tarmsyndrom. Irritabel tarmsyndrom kan føre til arbeidsfravær og samlivsproblemer, og er forbundet med svekket funksjon og livskvalitet. Tilnærmingen for irritabel tarmsyndrom i vårt prosjekt er basert på forskning om mekanismer for endring, det vil si hvilke tiltak som bidrar mest til resultatet av psykologisk behandling ved irritabel tarmsyndrom. Vi vil utvikle to opplegg for behandling av irritabel tarmsyndrom, et for behandling i gruppe og et for individuell behandling, med tilhørende arbeidsbøker for pasienter og veileder for behandlere. Det er planlagt å inkludere rundt 40 pasienter til individuell- eller gruppebehandling. Behandlingen vil bli evaluert gjennom prosjektet.
Sist oppdatert 05.07.2023