Forsknings- og kvalitetsprosjekter ved Voksenpsykiatrisk avdeling

Enhet for klinisk forskning og innovasjon har ansvar for å organisere og gjennomføre flere ulike forsknings-, kvalitets- og innovasjonsprosjekter ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen.

Målsetningen med all forskning og innovasjon er at den skal ha sitt utspring i kliniske problemstillinger, og bidra til økt kompetanse på området psykisk helsevern. Forskningen skal lede til økt forståelse og bedre diagnostikk, behandling, rehabilitering og forebygging av psykiske lidelser. Forskning gir kunnskap og kompetanse til beste for pasientene.
 

Bredt samtykke på Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen (VPA)

Vi ber pasienter som mottar behandling hos oss om bredt samtykke, slik at vi kan øke vår kunnskap om årsaksmekanismer til psykiske lidelser og gi et best mulig behandlingstilbud til den enkelte pasient.

Forskningsprosjekter

    Sist oppdatert 20.03.2024