Bredt samtykke på Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen

Vi ber pasienter som mottar behandling hos oss om bredt samtykke, slik at vi kan øke vår kunnskap om årsaksmekanismer til psykiske lidelser og gi et best mulig behandlingstilbud til den enkelte pasient.

Ny kunnskap – bedre behandling

Forskning og kvalitetsarbeid er viktig for å få mer kunnskap om psykisk helse, blant annet kunnskap og risikofaktorer for sykdom, om forløp, og om effekt av forskjellige typer behandling.

Slik kunnskap er viktig for å kunne forebygge sykdom og kunne tilby bedre behandling. Vi har et mål om å få så mye kunnskap om psykiske lidelser at behandlingen kan tilpasses godt til hver enkelt person. For å kunne oppnå dette, trenger vi informasjon fra så mange pasienter og behandlinger som mulig.

Å dele opplysninger til forskning

I utredning og behandling av din psykiske tilstand blir kliniske opplysninger om deg, som for eksempel resultater fra spørreskjemaer, blodprøver og bildediagnostikk, samlet i pasientjournalen. Denne informasjonen er også nyttig for forskning og i kvalitetsstudier.

Hva er bredt samtykke?

Når du gir et bredt samtykke, betyr dette at du gir tillatelse til at opplysninger om deg kan brukes i forskning og kvalitetsstudier.

Det gjelder informasjon fra pasientjournalen din og opplysninger fra nasjonale registre, for eksempel Medisinsk fødselsregister eller Reseptregisteret.

Det kan da samles i en database og benyttes til helseforskning i framtiden.

Under utredning og behandling kan det også bli tatt blodprøver. Dersom det blir rester igjen etter en blodprøve, spør vi deg også om tillatelse til å dypfryse i en biobank for bruk i forskning.

Eventuelt kan vi be om at det tas et ekstra glass til forskning. Prøven kan senere analyseres og gi viktig informasjon om psykisk helse og effekt av behandling.

Professor Ole Andreassen er leder og ansvarlig for NORSMI biobank. Les mer om NORSMI biobank: https://oslo-universitetssykehus.no/norsmi-biobank

Avidentifisert i forskningen – trygt for deltager

Alle opplysninger behandles konfidensielt og avidentifiseres før de danner grunnlag for ulike forskningsprosjekter.

Det vil ikke være mulig å identifisere deg i resultatene av studien når disse publiseres.

Alle forskningsprosjekter som senere skal bruke opplysningene, må først godkjennes av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) og eller personvernombudet.

Frivillig å være med – Vil du delta?

Det er frivillig å gi samtykke til forskning og å avgi en blodprøve til biobank. Om du ønsker å delta, må du signere et samtykke til det (PDF-skjema nedenfor). Du vil få samme behandling i dag av sykehuset enten du velger å delta eller ikke.

Du kan når som helst trekke ditt samtykke og be om at opplysningene slettes uten å oppgi grunn.

Skjema for bredt samtykke (PDF)

Les kortfattet informasjon om bredt samtykke (PDF)

 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål kan du kontakte lokal kontaktperson på Diakonhjemmet sykehus:

Kåre Osnes tlf.: 22 02 98 00/kare.osnes@diakonsyk.no

Prosjektleder NORSMI:

Professor Ole Andreassen tlf. 23 02 73 50/Norsmi-biobank@ous-hf.no

Vi samarbeider aktivt med flere nasjonale forskningsnettverk, og har betydelig forskningsaktivitet knyttet til nettverkene NORSMI og Ungdoms-TOP.
Sist oppdatert 07.05.2024