FACT-team for eldre

FACT (Fleksibel Assertive Community Treatment) er et ambulant behandlingstilbud til personer med alvorlig psykisk lidelse. FACT handler om å gi helhetlige og koordinerte helsetjenester til personer med sammensatte behov.

Tjenestemodellen FACT tar utgangspunkt i at mennesker med alvorlig psykisk lidelse kan leve og fungere i samfunnet dersom de får tilstrekkelig behandling, støtte og oppfølging. Mestring og livskvalitet er sentrale begreper.

Målgruppen for FACT-tilbudet er personer over 65 år som:

  • Har en psykisk lidelse hvor behandling/oppfølging er påkrevet
  • Har alvorlig svikt i funksjonsnivå som følge av den psykiske lidelsen
  • Tilstanden er langvarig og gjennomgripende
  • Har behov for samordnet hjelp og oppfølging
 
Sist oppdatert 18.01.2024