Diakonhjemmet sykehus som arbeidsplass

Som helsepersonell skal vi ta godt vare på både pasientene og hverandre. Vi ønsker deg velkommen til å søke stillinger hos oss for å bidra i dette arbeidet.

to sykepleiere ved skranke

Som ansatt ​​​ved sykehuset får du

En god start

Når du starter hos oss møter du andre nyansatte på et introkurs.

Tett samarbeid

Vi har bare tre ledelsesnivåer og samarbeider tett på tvers av avdelingene.

Tilbud og goder

Les om sykehusansattes tilbud og goder

Etisk bevissthet

Som ansatte på et verdibasert sykehus dyrker vi etisk refleksjon og helhetsforståelse.

Faglig utvikling

Du møter dedikerte fagfolk opptatt av kontinuerlig forbedring, fagutvikling og forskning.

Fine kolleger

Selv om vi er travle tar vi vare på hverandre og har det moro sammen på jobb.

Gode betingelser

Du får offentlig tjenestepensjon i KLP, gode forsikringer og konkurransedyktig lønn.

Les mer om dine arbeidsrettigheter

Sentral beliggenhet

Vi ligger sentralt til i vakre omgivelser og med god offentlig kommunikasjon.

Diakonhjemmet sykehus bruker Webcruiter som jobbportal. Her kan du legge inn CV-en din og søke på ledige stillinger. All informasjon du trenger for å søke finner du i stillingsannonsen. I annonsen finner du også opplysninger om kontaktpersoner.

Se våre ledige stillinger (candidate.webcruiter.com)

Hver sommer fra midten av juni og ut august ansetter vi flere sommervikarer innen pleie og som leger.

Sommervikarene våre får god opplæring av erfarne og dyktige kolleger.

Ansettelse skjer etter utlysning av stillingene.

Se ledige sommerjobber hos oss (candidate.webcruiter.com)   


Sommerjobber innen pleie

Vi oppfordrer både sykepleiere og spesialsykepleiere til å søke sommerjobb hos oss. Videre ansetter vi sommervikarer som er sykepleie- eller medisinstudenter, og som har pleieerfaring.

Det kan også være aktuelt å tilby fast helgestilling eller ekstravaktavtale til dem som ønsker det, før sommeren. Velkommen til å søke sommerjobb hos oss!

Alle nyansatte medarbeidere ved sykehuset deltar på et introduksjonsprogram. Målet for programmet er å gi de nyansatte en felles introduksjon til Diakonhjemmet sykehus som arbeidsgiver slik at de raskt er klare til å starte arbeidet på de lokale enhetene og fortsette med lokal opplæring der. Programmet består av sentrale emner om sykehuset, infeksjonsforebyggende arbeid, hjerte- og lungeredning (HLR), brannvern, innføring i sykehusets ulike datasystemer og kvalitetssystem, med mer. 

Det arrangeres eget introduksjonsprogram for deltidsansatte (faste helgeavtaler) på kveldstid og for sommervikarer.

Det opplyses om tidspunkt for deltagelse på programmet i brevet nyansatte får ved ansettelse. 

Introduksjonsbok for nyansatte (PDF)​

Sykehusets opplæringstiltak tilsikter å øke både den enkelte ansattes kompetanse og sykehusets kompetanse samlet. Målet er å tilby våre brukere optimal faglig behandling, organisert på en mest mulig hensiktsmessig måte.

Internundervisningen er et viktig virkemiddel for å nå dette målet, og prioriteres derfor høyt. Ansvaret for den faglige og personlige utviklingen ligger primært hos den enkelte. Samtidig har sykehuset som arbeidsgiver ansvar for at forholdene legges til rette for en utviklende og meningsfull arbeidssituasjon

Internundervisning

Et program for internundervisning utarbeides hvert semester. I det inngår også faste kurs i sentrale emner, som for eksempel kommunikasjonskurs, arbeidsplankurs og smerteskole. I tillegg til den interne undervisningen kan sykehuset yte økonomisk støtte til deltakelse ved eksterne kurs.

Universitetstilknytning

Sykehuset er tilknyttet Universitetet i Oslo via professor II-stillinger i revmatologi og psykofarmakologi. Det er en aktiv forskningsvirksomhet knyttet til disse områdene og mange ansatte har doktorgrader. Flere på sykehuset har professorkompetanse og flere er deltidstilknyttet Universitet i Oslo og OsloMet. Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen arbeider også nært med Psykiatrisk institutt ved Universitetet i Oslo. Flere ansatte på de psykiatriske avdelingene er stipendiater og har doktorert i regi av enheten. Medisinerstudenter har praksis i sykehusets akuttmottak og øvrige avdelinger med fokus på å lære journalopptak.

Medisinsk bibliotek

Sykehuset har eget fagbibliotek, som er samlokalisert med høgskolebiblioteket på Diakonhjemmet. Biblioteket skaffer og tilrettelegger litteratur slik at alle ansatte kan holde seg oppdatert innen sitt fagområde og finne egnet informasjon om spesielle emner. Bibliotekarene gir veiledning og opplæring i bruk av kunnskapskilder på Internett.

Les mer om Medisinsk bibliotek

Medarbeidersamtaler

Alle ansatte på Diakonhjemmet sykehus skal tilbys årlige medarbeidersamtaler med sin nærmeste overordnede. Samtalene er viktige verktøy for å kartlegge sider ved arbeidstakerens arbeidssituasjon. Målet er at den enkelte skal kunne utvikle seg i tråd med sykehusets behov og den enkeltes ønsker.

 
Sist oppdatert 23.02.2024