Klinisk forskning på eldre med hoftebrudd

På ortopedisk avdeling er HIFSAT-studien i gang med å inkludere pasienter. Studien sammenligner to operasjonstilganger for innsetting av halvproteser hos hoftebruddspasienter.

Publisert 20.06.2024
En person iført en blå skjorte
Maren Paus, LIS 3-lege, har HIFSAT-studien som sitt doktorgradsprosjekt. Hun jobber 50 prosent klinisk ved Avdeling for ortopedi og 50 prosent som stipendiat ved Enhet for klinisk forskning.

I HIFSAT (The Hip Fracture Surgical Approach Trial) sammenlignes standard operasjonstilgang (Direkte Lateral Tilgang, der en løsner muskelen gluteus medius for å komme til hofteleddet) med en ny muskelbesparende bakre tilgang kalt SPAIRE (Saving Piriformis and Internus, Repair Eksternus).

– Ved standard operasjonstilgang ser vi at omkring 20 prosent av pasientene begynner å halte og får smerter på utsiden av hoften. Det skyldes at vi løsner hoftemuskelen (gluteus medius) fra den store lårbensknuten (trocanter major) for å komme inn til hofteleddet. Vi syr muskelen på igjen etter vi har satt inn protesen, men noen av stingene kan ryke, eller muskelen kan bli svak etter operasjonen, forklarer stipendiat og LIS 3 (lege i spesialisering) i ortopedi, Maren Paus.

Muskelbesparende bakre tilgang

Ved bakre tilgang unngår man dette, men det har tidligere vært bekymring for at protesen kan gå ut av ledd ved standard bakre tilgang. SPAIRE er en muskelbesparende bakre tilgang, som gir økt stabilitet etter innsetting av protesen og en unngår smerter og svakhet på siden av hoften.

Pasienter med hoftebrudd er generelt en sårbar gruppe og trenger best mulig behandling.

– Vi ønsker at pasientene skal komme seg så raskt som mulig igjen etter operasjonen. Med HIFSAT mener vi at vi kan være med på å endre praksis nasjonalt så vel som internasjonalt for pasienter med lårhalsbrudd, fortsetter Paus.

Samarbeids- og doktorgradsprosjekt

Teamet bak studien består blant annet av:

  • Mads Sundet, prosjektleder, postdoc og overlege på Avdeling for ortopedi
  • Siri Lillegraven, nestleder i REMEDY og leder ved Enhet for klinisk forskning
  • Ulf Sundin, LIS 3 og postdoc på Avdeling for ortopedi
  • Kristian Sydnes, overlege på Avdeling for ortopedi
  • Sylvia Sunde, fysioterapeut, rådgiver og PhD ved Avdeling for klinisk aktivitet (AKA)
  • Haldor Valland, avdelingsoverlege ved Avdeling for ortopedi
  • Maren Paus, LIS 3 på Avdeling for ortopedi og stipendiat på Enhet for klinisk forskning

– I løpet av mai og juni er det inkludert 25 pasienter. Det er over all forventing, og ortopedene på vakt gjør en imponerende jobb med inklusjon av pasientene, forteller Paus.

Studien er et samarbeidsprosjekt med Ahus og Ullevål (OUS), og det skal i alt inkluderes 406 pasienter. Rune Bruhn Jakobsen, ortoped og førsteamanuensis på UiO, er kontaktperson på Ahus.

– På Ullevål samarbeider vi med ortoped og forsker Lene B. Solberg samt professor i ortopedi, Jan Erik Madsen. Madsen er i tillegg min biveileder, fortsetter Paus.

Pasientene inkluderes før operasjon og følges i to år

Pasientene blir spurt av LIS 3-leger på sengepost før operasjon om de vil være med i studien. Deretter følges de i to år.

Hovedutfallsmålet, eller hovedresultatet på det som registreres i studien, vil kunne gi svar på om den ene kirurgiske tilgangen er bedre enn den andre. I tillegg skal en rekke andre parametere måles, som bl.a. livskvalitet, lengde på sykehusinnleggelse og proteseplassering.

En gruppe mennesker i hvite labfrakker sitter ved et bord
Det tverrfaglige teamet møtes til previsitt på Ortopedisk sengepost A og gjør seg klare til å ta imot nyopererte hoftebruddspasienter.

Spesialavdeling for hoftebrudd

Ortopedisk sengepost A er en sengepost for ortopedi og eldre med hoftebrudd. Avdelingen har i over 10 år vært spesialavdeling for hoftebrudd og behandler denne pasientgruppen fra åtte av Oslos 15 bydeler.

– Vi er veldig stolte av behandlingen vi har utviklet og utfører daglig. Derfor er det ekstra hyggelig at vi kan bidra til forskning på denne pasientgruppen, forteller avdelingsleder på Ortopedisk sengepost A, Asbjørn Hægeland.

Sykehusets ortogeriatriske modell for hoftebruddspasienter er anerkjent både nasjonalt og internasjonalt. Posten har 22 sengeplasser og eget akuttmottak for hoftebruddspasienter.

– Behandlingen av eldre med hoftebrudd har vært et utviklings- og satsingsområde for klinikken i flere år. Pasientgruppen er skjør og trenger spesiell oppmerksomhet for å komme seg best mulig. Gjennom HIFSAT-studien tar Diakonhjemmet ansvar for å videreutvikle pasientbehandlingen, ikke bare lokalt, men både nasjonalt og internasjonalt, sier klinikkleder Magne Flatlandsmo, Klinikk for anestesi og kirurgi.


Les mer om studien: HIFSAT (remedy-senter.no)

Les pressemeldingen!