Ortopedisk sengepost A

Ortopedisk sengepost A er en sengepost for ortopedi og eldre med hoftebrudd. Vi har i over 10 år vært spesialavdeling for hoftebrudd og behandler denne pasientgruppen for 8 av Oslos 15 bydeler. Vår ortogeriatriske modell for hoftebruddpasienter er anerkjent både nasjonalt og internasjonalt og det har vært og vil være forskning knyttet til avdelingen. Modellen vektlegger tverrfaglig samarbeid med rask intervensjon og kan vise til svært gode resultater særlig når det gjelder forebyggende pasientsikkerhetsarbeid. Vi behandler også all elektiv og akutt ortopedi i overekstremitet fra Diakonhjemmets opptaksområde samt mange pasienter fra hele landet som søker seg til Diakonhjemmet Sykehus for avansert ortopedi. Posten har 22 sengeplasser og eget akuttmottak for hoftebruddpasienter.

Er du behandlet for hoftebrudd, ønsker vi å bruke informasjon om deg til intern kvalitetsikring. Om du ønsker å reservere deg mot dette, kan du registrere dette.

Les mer og eventuelt registrer deg

Kontakt

Ortopedisk sengepost A

 • Mandag
  • 08:00 - 15:30
  • 17:00 - 20:00
 • Tirsdag
  • 08:00 - 15:30
  • 17:00 - 20:00
 • Onsdag
  • 08:00 - 15:30
  • 17:00 - 20:00
 • Torsdag
  • 08:00 - 15:30
  • 17:00 - 20:00
 • Fredag
  • 08:00 - 15:30
  • 17:00 - 20:00
 • Lørdag
  • 10:00 - 14:00
  • 17:00 - 20:00
 • Søndag
  • 10:00 - 14:00
  • 17:00 - 20:00
Dersom noe haster, ring Sentralbordet: 22 45 15 00

Postadresse

Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Diakonveien 12 i 2. etasje

Også inngang fra Reidar Kobros vei 5

Besøkstider

 • I dag 14:00 - 18:00
 • Mandag 14:00 - 18:00
 • Tirsdag 14:00 - 18:00
 • Onsdag 14:00 - 18:00
 • Torsdag 14:00 - 18:00
 • Fredag 14:00 - 18:00
 • Lørdag 14:00 - 18:00
 • Søndag 14:00 - 18:00