En person som har på seg en blå lue

Klinikk for anestesi og kirurgi

Klinikk for anestesi og kirurgi ved Diakonhjemmet sykehus ivaretar pasienter med behov for planlagt og akutt behandling innen ortopedi, gastro- og generell kirurgi, og har beredskap innenfor intensivmedisin.

Klinikken behandler pasienter fra Diakonhjemmet sykehus sektor og utfører planlagte operasjoner for pasienter fra hele landet gjennom pasienters rett til fritt valg av behandlingssted. Vi har også et omfattende poliklinisk tilbud og er et foretrukket behandlingssted innen revmakirurgi og tilbyr rask utredning og behandling av tarmkreft.

Les mer om fritt behandlingsvalg (helsenorge.no)

 

g_18ae7116_8306_4740_9d71_827c451c1cf6

Ortopedisk avdeling tilbyr diagnostikk og behandling av skader og lidelser som omfatter kroppens bevegelsesapparat (ben, ledd, muskler og sener).

Som lokalsykehus i Oslo utfører vi flere akuttoperasjoner daglig. I tillegg behandler avdelingen kompliserte ortopediske problemstillinger henvist fra behandlere over hele landet gjennom fritt behandlingsvalg (helsenorge.no)

Diakonhjemmet sykehus er et foretrukket sykehus innen kirurgi for pasienter med revmatiske lidelser. Våre kirurger har bred og spesialisert kompetanse på operasjoner på pasienter med store og kompliserende leddforandringer, og det forskes mye på denne pasientgruppen i samarbeid med Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning. 

Vi har også mange års erfaring i avansert protese- og revisjonskirurgi på hofte, kne, skulder, albue og ankel. Diakonhjemmet sykehus er et av få sykehus i Norge som tilbyr protesekirurgi i albue og ankel.

Avdelingen har et spesialisert behandlingstilbud til pasienter over 65 år med hoftebrudd i 8 av Oslos 15 bydeler. Årlig behandles over 500 pasienter i vårt ortogeriatriske behandlingsforløp.

I tillegg til øyeblikkelig hjelp tar vi imot pasienter henvist fra legevakt, fastlege og andre sykehus. Utredningen gjøres ved Senter for ortopedi og revmatologi (SOR). Eventuell operasjon utføres dagkirurgisk eller ved innleggelse på en av våre ortopediske sengeposter.

Til deg som skal opereres ved ortopedisk avdeling (PDF)

Kvalitetsdatabase: Opplysninger om den opererte og behandlingen denne har fått vil bli registeret og lagret anonymt i en kvalitetsdatabase. Hensikten er å evaluere og kvalitetssikre behandlingen av pasienter med hoftebrudd, for å kontinuerlig forbedre behandlingen. Man kan reservere seg mot at helseopplysninger om en blir lagret i denne databasen. Les mer om databasen og reservasjonsmulighet her:
Hoftebrudd- informasjon og reservasjonsrett (PDF)

Gastrokirurgisk seksjon utreder og behandler både langvarige og akutte plager og lidelser. Vi tar imot pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp og pasienter som trenger utredning og oppfølging av våre spesialister.

Vi har høy kompetanse og bred erfaring innen kikkhullskirurgi ved bukinngrep. Dette gjenspeiles i det høye antallet brokk- og galleoperasjoner vi utfører – og kvaliteten på disse. Vi opererer pasienter fra hele landet, som via fritt behandlingsvalg (helsenorge.no) søker seg til oss.

Vi har kort ventetid og tilbyr utredning og behandling av avansert proktologi (endetarmslidelser). Våre spesialister på blant annet sphinkterplastikk vurderer pasienter med skader etter for eksempel fødsler og fistler og setter dem raskt opp til operasjon dersom det er aktuelt og ønskelig.

Vi ønsker å gi pasientene våre høy kvalitet og trygghet. Derfor har vi fokus på at du blir operert av samme kirurg som vurderte deg i forkant av inngrepet. Kirurgen vil også se til deg etter operasjonen og, sammen med behandlende team, følge deg til du skrives ut.

I tillegg til øyeblikkelig hjelp tar vi imot pasienter henvist fra legevakt, fastlege og andre sykehus. Utredningen gjøres ved Kirurgisk poliklinikk. Eventuell operasjon utføres dagkirurgisk eller ved innleggelse på Kirurgisk sengepost.

Dagbehandling foregår ved Kirurgisk poliklinikk og Dagkirurgisk overvåking.

Kirurgisk poliklinikk

Kirurgisk poliklinikk er delt i to hovedområder; gastrolab og kirurgisk poliklinikk. Alle pasienter vurderes etter henvisning, inkludert pakkeforløp.

Mer om Kirurgisk poliklinikk

Dagkirurgisk overvåking

Vi behandler ortopediske og kirurgiske pasienter som kommer til planlagt dagkirurgi. Pasienten forberedes, opereres og overvåkes i Enhet for anestesi, dagkirurgi og operasjonsmottak og reiser hjem samme dag. Ventetiden til dagkirurgisk behandling avhenger av diagnose og planlagt inngrep.

Overvåking består av Postoperativ- og intensivavdeling og Dagkirurgisk overvåking.

Postoperativ- og intensivavdeling

En kombinert avdeling på 18 senger som gir postoperativ overvåkning, medisinsk overvåkning og intensivbehandling til alvorlig og kritisk syke pasienter.

Avdelingen behandler både postoperative pasienter i et kortvarig forløp og kritisk syke intensivpasienter med behov for respiratorbehandling og dialyse.

Avdelingen utfører elektrokonverteringer og har telemetriovervåkning av hjertepasienter på sengepost.

Dagkirurgisk overvåking

Vi behandler ortopediske og kirurgiske pasienter som kommer til planlagt dagkirurgi. Pasienten forberedes, opereres, overvåkes i avdelingen og reiser hjem samme dag. Ventetiden til behandling ved dagkirurgisk avdeling avhenger av diagnose og planlagt inngrep.

 

 

Avbestille eller endre time?

Les om hvordan du avbestiller eller endrer timen din

 

Kontakt

Telefon

Kirurgisk poliklinikk

22 45 48 00

Ortopedisk sengepost A

22 45 16 20

Ortopedisk sengepost B

22 45 16 80

Kirurgisk sengepost

22 45 16 90

Medisinsk teknisk avdeling

22 45 17 56

Klinikkleder Magne Flatlandsmo

92 45 01 67

Sentralbord

22 45 15 00
For å kontakte Postoperativ- og intensivenhet, Anestesi- og dagkirurgisk overvåkning eller Operasjon og sterilsentral, ring Sentralbordet

Postadresse

Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo

Slik finner du fram

Et par personer som går utenfor en bygning

Diakonveien 12 – somatikk, alderspsykiatri og administrasjon

Diakonveien 12, 0370 Oslo

Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo

​På Steinerud finner du somatiske avdelinger (fysisk helse), alderspsykiatrisk avdeling, poliklinikker, akuttmottak, medisinske serviceavdelinger, apotek og administrasjon.

​T-bane

 • Linje 1 til Frøen eller Steinerud stasjon
 • Linje 2 eller 3 til Borgen stasjon

Buss

 • Linje 46 til Frøensalleen
 • Linjene 28 eller 45 til Volvat

Bil

Ta av fra Sørkedalsveien i rundkjøringen ved Volvat Medisinske Senter og Skeidar, og kjør inn Diakonveien. 

 • Hovedinngangen, Diakonveien 12: det er parkeringsplasser etter 500 meter rett frem.
 • Inngang Reidar Kobros vei (poliklinikker, blodprøvetaking og apotek): kjør til venstre i Borgenveien rett etter Volvat Medisinske Senter. Deretter kjører du stikkveien til høyre for å komme inn på gjesteparkeringsplassen nedenfor inngangen til poliklinikkene (ny innkjørsel til parkeringsplassen fra 26.09.22)

Du kan slippe av og plukke opp passasjerer rett vest for sykehusets hovedinngang og ved poliklinikkinngangen. I begge tilfeller kjører du inn Reidar Kobros vei.

 

Parkering sykkel

Det er i overkant av 300 sykkelparkeringsplasser på ​Steinerud.

Parkering bil​

Parkering ute (P1 og P5)

Mandag-lørdag kl. 9-15: kr. 50,- per time
Søndag + røde dager: gratis parkering
Julaften, påskeaften og nyttårsaften kl. 9-15: kr. 50,- per time

Parkering inne (parkeringshuset P4)

Hele døgnet, alle dager: kr 40,- per time, maks 200,- per døgn.

 

HC-parkering

Besøkende med gyldig parkeringskort for forflytningshemmede kan parkere gratis på oppmerkede HC-plasser i Diakonveien og Reidar Kobros vei.

Dersom man benytter Easypark påløper det servicetillegg.

 


Fakturering

Besøkende som fakturerer for sine tjenester til Diakonhjemmet, må parkere på avgiftsparkeringen og eventuelt ta parkeringsavgiften med på fakturaen.​​ 

Det er billettløs parkering på gjesteparkeringsplassene på Steinerud. Bilens kjennemerke registreres når du kjører inn i parkeringsanlegget. Parkeringstiden starter automatisk.​​


Før du forlater parkeringsanlegget har du følgende betalingsalternativer:

 1. Ved avreise: Benytt betalingsautomat ved parkering
 2. Easypark appen med automatisk trekk på kortet
 3. Via parcnordic.no innen 72 timer
 4. Faktura i posten for parkert tid. Administrasjonsgebyr påløper

Oversiktskart over parkering på Steinerud

Eventuell klage på kontrollavgift​ sendes til Park Nordic

Kurs

 • Etter hoftebruddet
  Tilbudet er for deg som har hatt hoftebrudd/lårhalsbrudd og dine pårørende/nærstående.
  Etter hoftebruddet
  8.
  november
  2024
  Flere datoer