Enhet for klinisk forskning

Enhet for klinisk forskning organiserer et forskningsmiljø som inkluderer blant annet store kliniske studier, registerstudier og epidemiologiske studier, i tillegg til Medisinsk bibliotek.

Enhet for klinisk forskning organiserer et stort forskningsmiljø med internasjonal tyngde. Enhetens målsetning er at man skal gjennomføre pasientnær forskning som bedrer klinisk praksis. Dette gjøres via randomisert-kontrollerte studier, observasjonsstudier, registerstudier og epidemiologiske studier, som gjennomføres i tett samarbeid med kliniske avdelinger. 

Miljøet har lang tradisjon for å samarbeide med andre sykehus i landet, og flere store randomisert-kontrollerte multisenterstudier utgående fra enheten har blitt publisert i verdensledende medisinske tidsskrift som JAMA, The Lancet og The BMJ. Nåværende prosjekter fokuserer på revmatologiske og ortopediske problemstillinger. Dette inkluderer også prosjekter som ser på forebygging av hjerte-karsykdommer hos pasienter med revmatisk sykdom. 

Utdanning av nye forskere står sentralt i enhetens arbeid, og man har de siste årene hatt åtte til ti doktorgradsstipendiater til enhver tid, og to til tre doktorgradsdiputaser per år. Samtidig er det en rekke etablerte postdoktorer, seniorforskere og professorer tilknyttet enheten, mange av disse kombinerer forskning med klinisk arbeid i delte stillinger. 

Kontakt

Slik finner du fram

Et par personer som går utenfor en bygning

Diakonveien 12 – somatikk, alderspsykiatri og administrasjon

Diakonveien 12, 0370 Oslo

Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo

​På Steinerud finner du somatiske avdelinger (fysisk helse), alderspsykiatrisk avdeling, poliklinikker, akuttmottak, medisinske serviceavdelinger, apotek og administrasjon.

​T-bane

  • Linje 1 til Frøen eller Steinerud stasjon
  • Linje 2 eller 3 til Borgen stasjon

Buss

  • Linje 46 til Frøensalleen
  • Linjene 28 eller 45 til Volvat

Bil

Ta av fra Sørkedalsveien i rundkjøringen ved Volvat Medisinske Senter og Skeidar, og kjør inn Diakonveien. 

  • Hovedinngangen, Diakonveien 12: det er parkeringsplasser etter 500 meter rett frem.
  • Inngang Reidar Kobros vei (poliklinikker, blodprøvetaking og apotek): kjør til venstre i Borgenveien rett etter Volvat Medisinske Senter. Deretter kjører du stikkveien til høyre for å komme inn på gjesteparkeringsplassen nedenfor inngangen til poliklinikkene (ny innkjørsel til parkeringsplassen fra 26.09.22)

Du kan slippe av og plukke opp passasjerer rett vest for sykehusets hovedinngang og ved poliklinikkinngangen. I begge tilfeller kjører du inn Reidar Kobros vei.

 

Parkering sykkel

Det er i overkant av 300 sykkelparkeringsplasser på ​Steinerud.

Parkering bil​

Parkering ute (P1 og P5)

Mandag-lørdag kl. 9-15: kr. 50,- per time
Søndag + røde dager: gratis parkering
Julaften, påskeaften og nyttårsaften kl. 9-15: kr. 50,- per time

Parkering inne (parkeringshuset P4)

Hele døgnet, alle dager: kr 40,- per time, maks 200,- per døgn.

 

HC-parkering

Besøkende med gyldig parkeringskort for forflytningshemmede kan parkere gratis på oppmerkede HC-plasser i Diakonveien og Reidar Kobros vei.

Dersom man benytter Easypark påløper det servicetillegg.

 


Fakturering

Besøkende som fakturerer for sine tjenester til Diakonhjemmet, må parkere på avgiftsparkeringen og eventuelt ta parkeringsavgiften med på fakturaen.​​ 

Det er billettløs parkering på gjesteparkeringsplassene på Steinerud. Bilens kjennemerke registreres når du kjører inn i parkeringsanlegget. Parkeringstiden starter automatisk.​​


Før du forlater parkeringsanlegget har du følgende betalingsalternativer:

  1. Ved avreise: Benytt betalingsautomat ved parkering
  2. Easypark appen med automatisk trekk på kortet
  3. Via parcnordic.no innen 72 timer
  4. Faktura i posten for parkert tid. Administrasjonsgebyr påløper

Oversiktskart over parkering på Steinerud

Eventuell klage på kontrollavgift​ sendes til Park Nordic