kreft

Hva trenger et barn når en forelder snart skal dø?

Når en kreftdiagnose rammer en familie, snus livet opp ned. Sykehusets mestringsgruppe kan styrke deg i rollen som forelder i en utfordrende livssituasjon med usikker framtid.

Publisert 12.03.2024
Sist oppdatert 14.05.2024
Barn holder hånden til en voksen

Foto: Diakonhjemmet sykehus/Nicolas Tourrenc

Å prate med barnet om kreftsykdommen kan gjøre det enklere for familien å stå i situasjonen sammen.

Skjønner barnet at mamma eller pappa er syk? Hvordan snakke med barna om sykdom og død? Hvordan skal en som kreftsyk klare å være forelder samtidig? Hva slags hjelp kan man få, og hvordan finne fram til den?

Spørsmål som dette er utgangspunktet for gruppetilbudet Diakonhjemmet sykehus inviterer til.

Sykehuset har samarbeidet med personer som er i en situasjon der mor eller far ikke kan bli frisk, om et tilbud for å bidra til å styrke og gi støtte i foreldrerollen. I møte med andre i samme livssituasjon og fagpersoner kan du stille spørsmål og utveksle erfaringer om hvordan du og din familie kan forholde dere til livet slik det er nå.

Fire nye samlinger

– Tilbakemeldingene vi har fått fra tidligere deltakere er at det oppleves trygt og godt å møte andre i samme situasjon. De syns det er fint å kunne stille spørsmål til fagfolk, og gruppen føler fort på et samhold, sier kursarrangør og fagsykepleier Liv Rognerud Eriksson ved Lærings- og mestringssenteret (LMS).

Et par kvinner smiler
– Deltakerne setter pris på denne møteplassen, der de kan snakke med andre som forstår litt av det de selv går gjennom, sier Liv Rognerud Eriksson (t.v.) og Unni Martinsen ved LMS.

I løpet av 2024 setter sykehuset opp fire nye samlinger med ulike temaer, blant annet økonomi og ventesorg. Temaene er valgt etter ønske fra tidligere deltakere, og også tilbakemeldinger fra fagpersoner om hva pasienter og pårørende i denne livssituasjonen tar opp.

Tilbudet gjelder for personer bosatt i Oslo. Det er gratis, og ingen henvisning trengs.

– Vi vil gjerne at du ringer og melder deg på med tanke på matbestilling, sier kursholderne.

Andre samling er 29. mai kl. 18-20

– På samlingene møter gruppen fagpersoner som belyser aktuelle tema med god tid til samtale og spørsmål. Kanskje enda viktigere er å ha noen å stå sammen med i en usikker livssituasjon. I tidligere grupper har det vært stor åpenhet, og deltakerne har ofte galgenhumor og ler og gråter om hverandre. For noen er det enklere å akseptere situasjonen når man er sammen med andre som er i samme båt, sier kursholder og ergoterapeut Unni Martinsen ved LMS.

 

Les om hvordan vi behandler kreft som ikke kan helbredes

Les mer om barn og ungdom som pårørende (kreftforeningen.no)

Les om hvordan du kan forklare kreft til barn og ungdom (kreftforeningen.no)

 

– Det handler om å se hver enkelt

Spesialsykepleier Kent Andreas Solgård bruker øynene godt på Senter for kreftbehandling. Hvordan er det å jobbe så tett på liv og død, og gjør det noe med egen innstilling til livet?

Les om hva spesialsykepleier Kent Andreas ved Senter for kreftbehandling tenker om å jobbe tett på liv og død
En mann i hvit skjorte