Pasientkurs

Mestringsgruppe – når en forelder er alvorlig syk og kommer til å dø

Hvordan være forelder og kreftsyk samtidig? Hva trenger et barn når en forelder snart skal dø? Diakonhjemmet sykehus har samarbeidet med personer som er i en slik familiesituasjon, om et tilbud for å bidra til å styrke og gi støtte i foreldrerollen.

Tid og sted

Når

  1. 29. mai 2024, 18:00 - 20:00

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Hvor

DBL-bygget

Påmelding

Frist for påmelding: 22. mai 2024

Diakonhjemmet sykehus har samlet informasjon og erfaringer fra tidligere pasienter og deres pårørende om hva behovet deres er og har vært i deres sykdomsforløp. På bakgrunn av dette arrangerer vi fire samlinger med hvert sitt tema. På samlingene kan du møte fagpersoner og andre i samme situasjon som deg for å prate og lære om relevante temaer. Du kan delta på de samlingene du ønsker. Tilbakemeldinger fra tidligere kursdeltakere er at møtet mellom likepersoner og fagpersoner er nyttig og verdifullt. Vi setter derfor av god tid til spørsmål og samtale.

Tilbudet gjelder for personer bosatt i Oslo. Det er gratis, ingen henvisning trengs, men vi trenger at du ringer og melder deg på.

 

Program

20. mars

Samtale om økonomiske forhold for familier der en er alvorlg syk og har kort forventet levetid. Sosionom Moniba Saeed snakker om ulike økonomiske forhold og rettigheter som kan være aktuelle.

29. mai

Ventesorg, hva gjør det med oss å vente på døden?

Sykehusprest Aud Irene Svartvasmo har mange års erfaring med å snakke med pasienter og familier som er i sorg.

18. september

Vi inviterer noen frivillige organisasjoner som forteller om hva de kan bistå familier med.

20. november

Å snakke med barna om sykdommen og døden. Psykologspesialist Ingrid Hyldmo har mange års erfaring med familier i sorg og kriser. Hyldmo er med i ressursgruppen for barn og unge som pårørende ved Diakonhjemmet sykehuset.

 

Praktisk informasjon

  • Hver samling har plass til 20 deltakere.
  • Du kan delta de samlingene du ønsker. Husk å melde deg til de samlingene du ønsker å delta på.
  • Vi serverer et enkelt måltid.

 

 

Kontakt