Helse Sør-Øst med forskningsmidler til Diakonhjemmet sykehus for 2022

Helse Sør-Øst RHF har vedtatt å tildele 135 millioner kroner til i alt 89 forskningsprosjekter. Diakonhjemmet har fått støtte til fem prosjekt av tre års varighet, en tildeling på til sammen kr. 7 747 000.

Publisert 22.12.2021
Sist oppdatert 28.12.2023
Hovedinngangen ved Diakonhjemmet sykehus

​Følgende forskere har fått støtte til prosjekt de er ansvarlige for:

Espen Molden, Senter for psykofarmakologi, Klinikk for psykisk helse og rus:
Doktorgradsstipend til prosjekt: Biomarkers of clozapine tolerability and discontinuation risk in patients with treatment resistent schizophrenia

Siri Lillegraven, Forskning og innovasjon, Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning: Doktorgradsstipend til prosjekt: Personalized medicine in rheumatoid arthritis remission

Anne Therese Tveter, NKRR. Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning:
Postdoktorstipend til prosjekt: User experiences with remote care in patients with inflammatory joint diseases

Guro Løvik Goll, Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning:
Åpen prosjektstøtte til prosjekt: A Norwegian study of vaccine response to COVID-19 vaccines in patients using immunosuppressive medication

Birgitte Nellemann, Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning:
Postdoktorstipend til prosjekt innen prioritert fagområde, Habilitering: A digital exercise intervention in patients with spondylarthritis: The SPARK trial

Se hvilke prioriterte områder forskningsmidlene går til

Se andre forskningstildelinger til Diakonhjemmet sykehus den siste tiden:

13. desember 2021: 
18,7 millioner til PICASSO-studien

7. desember 2021:
Storsatsning på forskning innen revmatologi og muskelskjellettsykdommer

26. oktober 2021:
EU-midler til Senter for psykofarmakologi