#Sosialarbeiderdagen

Fokus på pasientens mestring av dagliglivet

Sosialarbeidernes dag markeres den tredje tirsdagen i mars. Gratuler en sosionom, vernepleier eller miljøterapeut med dagen!

Publisert 19.03.2024
Sist oppdatert 25.04.2024
En gruppe kvinner i hvite labfrakker
– Alle våre kolleger kan kontakte oss for å diskutere hvordan vi sammen kan gjøre det beste for pasienten, sier sosionomene på Steinerud, (f.v.) Marte Strand Rugnes, Eva Holthe, Moniba Saeed og Linda Haukedalen.

– Sykdom kan påvirke livssituasjonen, og livssituasjonen din kan påvirke helsen. Sosionomene kan dette, og fokuserer på pasientens mestring av dagliglivet. Det kan være økonomi, arbeid, utdanning, sosialt nettverk, fritid og boligsituasjon. Vi minner om at alle våre kolleger kan kontakte oss for å diskutere hvordan vi sammen kan gjøre det beste for pasienten, sier sosionom Moniba Saeed.

Sykdom kan påvirke livssituasjonen, og livssituasjonen din kan påvirke helsen.
En gruppe mennesker som poserer for et bilde
F.v. Solgunn Hesseberg og Beate Standerholen, kliniske sosionomer fra henholdsvis Akutt- og allmennpsykiatrisk døgnenhet, Bernhard Nordin, miljøterapeut på sistnevnte og sosionom/familieterapeut Ellen Østberg.

Det er totalt mellom 20-30 ansatte med sosialfaglig bakgrunn i både dag- og turnusstillinger – i psykisk helsevern for voksne og rusbehandling på Vinderen, for barn og unge på BUP Vest på Huseby og i FACT-teamene. Flere av sosionomene har også funksjoner spesielt knyttet til barn som pårørende og familie.

– Sosialfaglige i helsetjenesten bidrar til en mer helhetlig tverrfaglig tilnærming, og har fokus på både individ-, gruppe- og samfunnsnivå, sier Ellen Østberg, hovedtillitsvalgt for FO (Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere) ved sykehuset.

En gruppe kvinner som smiler
– Gratulerer med dagen, sier (f.v.) de kliniske sosionomene og behandlerne ved Enhet for rus og psykiatri, Venche Fjeldstad, Line Tunang-Nybakk og Ane Stabell.
Sosialfaglige i helsetjenesten bidrar til en mer helhetlig tverrfaglig tilnærming, og har fokus på både individ-, gruppe- og samfunnsnivå.