Et lite stikk er ikke alltid så lett

Det kan være vanskelig å ta blodprøver av psykiatriske pasienter. Camilla Mathisen Hoff og Hans Rajinder Paul er i en ressursgruppe som har laget egenproduserte filmer som brukes til virkelighetsnær kursing med VR-briller.

Publisert 21.03.2024
Sist oppdatert 25.04.2024
En mann og en kvinne som holder videospillkontrollere
Fagansvarlig bioingeniør Camilla Mathisen Hoff og spesialergoterapeut Hans Rajinder Paul har produsert fire nye filmer til VR-undervisning, og kurser ansatte som kan møte krevende situasjoner på jobb.

Samarbeidsprosjektet er en videreføring av innovasjonspris-vinnerprosjektet 2019, prosjektet «Et lite stikk». Det var daværende enhetsleder ved Akuttpsykiatrisk døgnenhet, Henning Meling, som leverte søknaden som handlet om å prøve ut nye tilnærmingsmåter overfor ansatte og pasienter i forbindelse med blodprøvetaking innen psykisk helse.

– Mange pasienter motsetter seg å ta blodprøve. Det kan være flere grunner til det, og vi erfarte at mye tid og ressurser ble brukt til blodprøver, sa han.

Ambisjonen var å heve kvaliteten på pasientarbeidet, og forbedre samarbeidet om blodprøvetakingen mellom ansatte på Senter for psykofarmakologi og Voksenpsykiatrisk avdeling.

Koronapause og nye prosjektmidler

Korona satte prosjektet på pause. Etter pandemien har fagansvarlig bioingeniør Camilla M. Hoff ved Legemiddelanalyse og farmakogenetikk på Senter for psykofarmakologi (SFP), ledet prosjektet videre etter at Meling sluttet i 2021.

Hoff søkte og fikk 50.000 kroner i prosjektmidler fra sykehusets Fond for forskning, innovasjon og fagutvikling. Tildelingen var betinget av at Voksenpsykiatrisk avdeling og SFP bidro med 50.000 kroner hver. Sammen med spesialergoterapeut og fagrådgiver voldsrisiko og sikkerhet, Hans Rajinder Paul, startet hun en ressursgruppe for å lage VR-filmer. Paul har erfaring med bruk av VR-film i forbindelse med opplæring av ansatte i håndtering av pasienter med økt voldsrisiko.

– En pasient kan motsette seg å ta blodprøve på grunn av for eksempel angst eller paranoia, og hva skjer da? Er det psykiatri, rus eller somatikk? Uten blodprøven stopper behandlingen opp, og det kan resultere i flere liggedøgn. En situasjon med nekt kan også oppleves ubehagelig for både pasient og ansatt, sier Paul.

Hvis man er usikker eller redd når man skal utføre jobben sin, gjør man ikke en god jobb.

Filmproduksjon med lokale skuespillere

– Sommeren 2022 jobbet vi med å skrive scenarier, filme og produsere fire 360-filmer til bruk i VR-format for å kurse i kommunikasjon i en vanskelig blodprøvetakingssituasjon, forteller Paul.

Filmene ble laget med frikjøp av personell fra SFP og de to døgnpostene i Voksenpsykiatrisk avdeling.

– Filmene har vi laget helt selv, og det gjør også at vi har eierskap til prosjektet. Det er også ansatte som er skuespillere. De har mye fagkunnskap og erfaring med forskjellige caser, fortsetter han.

Paul sto for regi og klipp, i tillegg til å være skuespiller selv. Deltagerne har beskrevet at bruken av 360-filmer og VR-briller har gitt et bedre læringsutbytte.

– Formatet med en film som er laget slik at hen som har VR-brillen på kan snu seg 360 grader rundt i rommet, er spennende. Deltakeren får en følelse av å faktisk være i situasjonen, og det blir en mye mer reel opplevelse, sier Paul.

En gruppe mennesker som sitter i et rom med en bærbar datamaskin
Med VR-briller på blir du tatt med inn i behandlingsrom der ulike virkelighetsnære scenarier spilles ut.

To kurspakker

De fire filmene er fordelt på to kurspakker. Men en ny utfordring meldte seg: Fordi det var få fungerende VR-briller tilgjengelig ble det vanskelig å kurse flere ansatte samtidig, noe som er et poeng for å diskutere og dele erfaringer på tvers av faggruppene.

Dermed startet samarbeidet med prosjektet «Ny læringsmetode» med rådgiver Jørghild Jensen i stabsavdelingen Organisasjon og personell, og 10 nye briller ble kjøpt inn for et drøyt år siden.

Våren 2023 ble filmene klargjort for de nye brillene. Kurspakke én fullføres nå med sykepleiere og miljøpersonell på Akuttpsykiatrisk døgnenhet. Bioingeniørene og helsesekretærene på SFP er ferdige med første kursrunde, og kurspakke to er planlagt til høsten.

– Det har vært fint å kunne sette fokus på blodprøvetaking og ulike scenarier i møte med psykiatriske pasienter, sier fagansvarlig bioingeniør Hoff.

Og det at vi nå har bedre samarbeid med døgnenhetene har gjort det lettere å gå i dialog i møte med pasienter som har det vanskelig.

Bedre rustet til å håndtere uforutsette hendelser

– Ved at vi diskuterer oss igjennom blodprøvetakingssituasjonen, føler mange seg nå bedre rustet til å håndtere uforutsette hendelser. Det blir også lettere for blodprøvetaker å ta en aktiv rolle i møte med pasienter som er veldig redde eller engstelige for å ta blodprøver. Og det at vi nå har bedre samarbeid med døgnenhetene har gjort det lettere å gå i dialog i møte med pasienter som har det vanskelig, forteller Hoff.

Opplever blodprøvetakingen som tryggere

I forkant av VR-prosjektet ble det samlet inn data på hvor mange av pasientene SFP ikke fikk tatt blodprøve av, og ulike grunner for dette.

– I tillegg til VR-prosjektet er det mulig vi kommer med flere tiltak. Det blir spennende å se når vi henter inn nye data, om dette har ført til en forbedring. Uansett har samarbeidsprosjektet ført til tryggere blodprøvetakingsopplevelse for ansatte, og forhåpentligvis gjelder også dette for pasientene, fortsetter Hoff.

– Filmene og ikke minst diskusjonene i etterkant senker terskelen for å ha god dialog når vi møter på motgang. Det har åpnet et nytt rom mellom avdelingene. Hvis man er usikker eller redd når man skal utføre jobben sin, gjør man ikke en god jobb. Jeg tror dette prosjektet kan hjelpe på det, avslutter Paul.