Akuttpsykiatrisk døgnenhet

Akuttpsykiatrisk døgnenhet tilbyr akutt og individuelt tilpasset helsehjelp til personer med alvorlig og/eller akutt psykisk sykdom. Et tverrfaglig behandlingsgruppe foretar kartlegging og utredning, iverksetter behandling og utarbeider plan for videre behandlingstilbud i hjelpeapparatet.

Enhetsleder

Cecilie Lian Birkeland, tlf.: 22 02 99 10 

Besøksadresse

Forskningsveien 7, inngang A5, 0373 Oslo

 

Du kan laste ned avdelingens brosjyre og velkomstmappe:

Brosjyre – Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen (web)

Velkomstmappe (PDF)

Kontakt

Akuttpsykiatrisk døgnenhet

Postadresse

Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Akuttpsykiatrisk døgnenhet er lokalisert i Forskningsveien 7, inngang A5 (på kortsiden av det røde hovedbygget).

En stor murbygning med et flagg på toppen

Forskningsveien 7 og 13 – psykisk helsevern

Forskningsveien 13

0373 Oslo

T-bane

  • Linje 1 til Vinderen: Følg Rasmus Winderens vei ca. 300 meter, og ta til venstre inn gangvei (se skilt)
  • Linje 4 eller 5 til Blindern: Følg Rasmus Winderens vei ca. 200 meter, og ta til høyre inn gangvei

Buss

  • Linje 23 eller 40 til Gaustad
  • Linje 46 til Vinderen T

Se www.ruter.no for mer informasjon

Bil

Ta av fra Slemdalsveien ved Gaustad stasjon, og følg skilting inn ved Forskningssentrene. 

 

Parkering sykkel

Det er cirka 20 sykkelparkeringsplasser på ​Vinderen.

 
Parkering bil

Det for tiden 21 parkeringsplasser, hvorav fire av dem er EL-bilplasser med krav til lading (merket grønt). I tillegg er det to HC-plasser (merket blått). 

Rødmarkerte plasser er forbeholdt ansatte med gyldig parkeringsavtale.

Parker kun på oppmerkede parkeringsplasser. Avgift gjelder fra kl. 7-17.

Oversiktskart over parkering på Vinderen

Eventuell klage på kontrollavgift​ sendes til Park Nordic