Personvern

Diakonhjemmet sykehus sikrer at sykehusets behandling av personopplysninger til en hver tid er i henhold til gjeldene regelverk.

I juli 2018 ble EUs nye personvernforordning (GDPR) innført i Norge. Diakonhjemmet sykehus sikrer at sykehusets behandling av personopplysninger er i henhold til det nye regelverket. 

Personvernerklæring Diakonhjemmet sykehus (PDF)​​​

Den nye personopplysningsloven består av nasjonale regler og EUs personvernforordning (GDPR – General Data Protection Regulation). Regelverket handler om behandling av personopplysninger og gir virksomheter en rekke plikter samtidig som det gir enkeltpersoner en rekke rettigheter. 

Regelverket gjelder for virksomheter som behandler personopplysninger. Videre gjelder reglene når virksomhetene utfører ikke-automatisk behandling av personopplysninger, men hvor disse personopplysningene skal inngå i et strukturert register. Regelverket omhandler blant annet behandling av pasientopplysninger og behandling av opplysninger om ansatte.

Lov om behandling av personopplysninger (lovdata.no)

Som en del av den nye personopplysningsloven er sykehuset pliktig til å ha et personvernombud. Diakonhjemmet sykehus deler personvernombud med VID vitenskapelige høgskole, Diakonhjemmet Omsorg, Sykehusapoteket og Stiftelsen Diakonhjemmet. Personvernombudet heter Nancy Yue Liu.

Bruk denne e-postadressen for kontakt med sykehuset om spørsmål knyttet til personvern: personvern@diakonsyk.no

Sykehuset minner om at du har anledning til å kontakte sykehuset via e-post. Når du har sendt en melding, vil navn, e-postadresse og innholdet i meldingen, bli automatisk lagret. E-post er ingen sikker kommunikasjonskanal. Sykehuset ber derfor om at personopplysninger og sensitiv informasjon, som for eksempel fødselsnummer og helseopplysninger, ikke formidles via e-post.

Om du trenger å sende personopplysninger og/eller sensitiv informasjon til sykehuset, send med post til:

Diakonhjemmet sykehus
Postboks 23 Vinderen
0319 Oslo​

Les mer om bruk av sykehusets e-postadresse

Sist oppdatert 14.11.2022