Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring

Pasienter, pårørende og ledsager kan ha rett til refusjon av reise- og oppholdsutgifter, kostpenger og opplæringspenger ved opplæringstiltak i grupper. Pasienter og pårørende har også rett til valg av behandlingssted.

 

Pasienter og pårørende kan ha rett til dekning av reiseutgifter ved opplæringskurs i sykehuset. Fastlege eller sykehuslege avgjør om det er nødvendig at pasient og pårørende henvises til opplæring.

Hovedregelen er at du får pengestøtte for reisen din med en standardsats per kilometer, uansett hvilket transportmiddel du har brukt. Dersom du skal reise med fly må du bestille reisen via Pasientreiser. Du må betale egenandel for reisen, hvis du ikke har frikort. For pårørende inngår ikke egenandelen som en del av frikortordningen.

Det er egne satser og regler for godtgjørelse av utgifter til mat og overnatting. Utgifter utover disse satsene må du betale selv. Du må selv bestille overnatting.

Har du spørsmål om utfylling av reiseregningsskjema, dekning av reiseutgifter eller bestilling av din pasientreise kontakt Pasientreiser: 05515.

Les mer om rettigheter, egenandeler og satser for reiser på Helsenorge.no

Pasienten betaler egenandel på opplæringskurs, tilsvarende poliklinisk takst i sykehuset. Pårørende betaler ikke egenandel. Egenandelen er en del av frikortordningen for pasienten. Barn har ikke egenandel.

Les mer om betaling for helsetjenester på Helsenorge  

Som pasient kan du få sykemelding for å delta på opplæring i sykehuset. Dette bør du avklare med henvisende lege. Du kan også søke arbeidsgiver om velferdspermisjon.

Er du pårørende til en voksen pasient kan du søke arbeidsgiver om velferdspermisjon for å delta på kurset.

Opplæringspenger er for deg som må være borte fra jobb for å delta i nødvendig opplæring for et barn eller en voksen som har en funksjonshemning eller langvarig sykdom.

Les mer på NAV om opplæringspenger 

Deltagelse på opplæringstilbud kan gi rett til å velge behandlingssted.

Les mer om rett til valg av behandlingssted

 

Sist oppdatert 07.06.2022