Tilbud om søvnutredning

Det er for tiden god kapasitet og lite ventetid på søvnregistrering og maskebehandling ved lungeseksjonen på Medisinsk poliklinikk.

Publisert 19.09.2019
Sist oppdatert 06.05.2024
Diagram

Medisinsk poliklinikk har utredet og behandlet søvnapnépasienter (OAS) siden 2013, og tilbyr tett oppfølging i startfasen, deretter årlige kontroller. Hyppigere kontroller ved behov.

Hva bør henvisningen inneholde