Henvisning til avtalespesialister i psykisk helsevern

Informasjon til alle fastleger i Diakonhjemmet sektor

Fra 1. januar 2023 startet alle helseforetak i Helse Sør-Øst opp med felles henvisningsmottak (FHM) for henvisninger til avtalespesialister i psykisk helsevern (psykiatere, psykologspesialister og nevropsykologer).

Vi ved Voksenpsykiatrisk avdeling, Vinderen, jobber med å rigge oss for ordningen og er godt i rute.

Ordningen innebærer at dere, som fastleger, fra september sender alle henvisninger om utredning/behandling til oss. Henvisningene vurderes fortløpende på vanlig måte (i henhold til prioriteringsveilederen) og brev om rett/frist eller avslag sendes til pasient og henviser innen 10 virkedager.

Felles henvisningsmottak vil sikre at pasienters rettigheter ivaretas og vil i tillegg forenkle fastlegers hverdag. For vårt vedkommende er vi spent på hvor mange henvisninger vi skal håndtere og hvordan samarbeidet med avtalespesialistene vil bli.

Se informasjon om ordningen (helse-sorost.no)

Er det ytterligere spørsmål, kontakt undertegnede: hakonsverre.lycke@diakonsyk.no

 

Med vennlig hilsen

Håkon Sverre Lycke

Konstituert avdelingsleder

Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen

 

Sist oppdatert 14.11.2023