Kommunikasjonstrening etter Diakonhjemmetmodellen

Fire gode vaner – kommunikasjonstrening

Diakonhjemmet sykehus har utviklet en modell for intern implementering av kommunikasjonskurs etter Fire gode vaner-metoden.

​Sykehuset har trent opp egne erfarne klinikere som kurstrenere, og styrker på den måten effekten av kommunikasjonstreningen. Sykehuset har samarbeidet med Bærum sykehus/Vestre Viken HF og Sykehuset i Vestfold HF for å forsøke ut intern implementering også på disse sykehusene.

På denne siden finner du alt materialet til Fire gode vaner-kurset etter modellen for intern implementering – både for legekurs og tverrfaglige kurs. Her er powerpoint-presentasjoner, evalueringsskjemaer og mal for spørreundersøkelser som sendes ut før og etter kursene. Du finner også detaljert beskrivelse av prinsipper for kursledelse med huskelister, hvordan ferdighetstreningen kan legges opp og drøftinger i plenum.

Erfaringene fra Diakonhjemmet sykehus, Bærum sykehus og Sykehuset i Vestfold er samlet i en egen håndbok for kommunikasjonstrening.

Last ned håndboken om kommunikasjonstrening (PDF)

Kontakt Ingrid Hyldmo ved eventuelle spørsmål om intern implementering av Fire gode vaner-metoden: ingrid.hyldmo@diakonsyk.no

Sist oppdatert 14.07.2023