Prosjekt

BRIDGE-studien

BRIDGE-studien. En multisenter randomisert kontrollert studie for å bedre kontinuitet og kvalitet i rehabilitering av personer med sykdommer og plager i muskel- og skjelettsystemet.

​Prosjektleder

Ingvild Kjeken, professor i ergoterapi

​Om prosjektet

Det overordnede målet er å bedre kontinuitet og kvalitet i rehabiliteringsforløp på tvers av nivåer i helsetjenesten. 

I BRIDGE-studien har vi utviklet et rehabiliteringsprogram (BRIDGE-programmet) som er ment å fungere som en bro mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten, slik at helsepersonell fra begge nivåer kan samarbeide med pasienten på en målrettet, sammenhengende måte.

Studiemateriell i BRIDGE-studien

BRIDGE-programmet, 5 elementer (PDF)

Oversikt over detaljer i BRIDGE-programmet (PDF)

Veiledningshefte for helsepersonell BRIDGE (PDF)

Veiledningshefte for pasienter BRIDGE (PDF)

 

Se film om rehabiliteringsmål ved å klikke på denne lenken (youtube.com)​​

 

The BRIDGE study materials​​

Here you will find study material that was used in the BRIDGE study
 
Watch the short introductory film about rehabilitation goals and goal setting (Norwegian language)
 

 

Dette holder vi på med

a) Evaluerer om BRIDGE-programmet bedrer og/eller forlenger effekten av rehabiliterings-opphold i spesialisthelsetjenesten

b) Sammenligner innhold og organisering av rehabiliteringstilbud ved deltagende rehabiliteringssentre og undersøker om vi kan bruke et kvalitetsindikatorsett for å fange opp endringer i kvalitet før og etter innføring av BRIDGE-programmet

c) Undersøker forholdet mellom rehabiliteringsresultater og grad av tilslutning til kvalitetsindikatorer for rehabilitering

BRIDGE-programmet inneholder fem elementer:

1.   Individuelle rehabiliteringsmål

2.   Individuelt tilpassede rehabiliteringsplaner

3.   Oppfølgingsplan for tiden etter utreise

4.   En digital grafisk rapport som pasientene kan bruke for å følge med på endringer i egen helse og funksjon. Oppfølgingsplanen inkluderer pasientens plan for egeninnsats, og navn og avtaler med aktuelle oppfølgingstjenester eller tilbud i pasientens nærmiljø, kommunehelsetjeneste, arbeidsplass eller NAV-system. Den grafiske rapporten kan pasientene bruke i samarbeid med viktige personer i helsetjenesten, familien eller andre i oppfølgingstiden. Samhandling mellom pasient og helsepersonell på sentrene baserer seg på holdninger og samtaleferdigheter fra motiverende intervju.

5.   Motiverende intervju

BRIDGE er en randomisert kontrollert multisenterstudie med trappetrinns-design (stepped wedge design). Hvert senter byttet fra kontroll (nåværende rehabiliteringsprogram) til intervensjon (ved å legge til BRIDGE-programmet) i randomisert rekkefølge. Inklusjon av pasienter startet opp i august 2017. Første senter skiftet til BRIDGE-programmet i september 2017 og siste senter skiftet i mai 2018. Inkluderte pasienter ble fulgt opp ett år med elektronisk datainnsamling med måletidspunkter ved rehabiliteringsoppholdets start og slutt, samt etter 2, 7 og 12 måneder. Datainnsamlingen ble avsluttet i juni 2019. Vi arbeider nå med data-analyser og formidling. 

Videre vil vi:

d) undersøke om god oppfølging i perioden etter hjemkomst predikerer høy måloppnåelse og forbedret livskvalitet og funksjon ett år etter rehabiliteringsopphold.

e) undersøke pasienters erfaringer med BRIDGE-programmet, basert på kvalitative intervjuer av pasienter.

 

​​Samarbeid

BRIDGE-studien er et samarbeidsprosjekt mellom NKRR og åtte rehabiliteringssteder i spesialisthelsetjenesten fra alle helseregioner: 

Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus, Lillehammer Sanitetsforenings Revmatismesykehus, Meråker Kurbad, Muritunet, Rehabilitering Vest, Sørlandet Sykehus (Arendal), Valnesfjord Helsesportssenter og Vikersund Kurbad.

Omtale/pub​​likasjoner

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03102814?term=kjeken&rank=2

A quality indicator set for rehabilitation services for people with rheumatic and musculoskeletal diseases demonstrates adequate responsiveness in a pre-post evaluation - PubMed (nih.gov)

Associations between quality of health care and clinical outcomes in patients with rheumatic and musculoskeletal diseases: a rehabilitation cohort study - PubMed (nih.gov)

Bridging gaps across levels of care in rehabilitation of patients with rheumatic and musculoskeletal diseases: Results from a stepped-wedge cluster randomized controlled trial - PubMed (nih.gov)​

Delivery of a quality improvement program in team-based rehabilitation for patients with rheumatic and musculoskeletal diseases: a mixed methods study​​

 

Tidslinje​​

Anne-Lene Sand-Svartrud er ansatt som stipendiat i prosjektet i perioden 2018-2022. 

Gunnhild Berdal er ansatt som post doc kandidat i prosjektet i perioden 2019-2022.

Studien er finansiert av Norges Forskningsråd.​

Sist oppdatert 29.12.2023