Prosjekt:

BRIDGE-studien

BRIDGE-studien. En multisenter randomisert kontrollert studie for å bedre kontinuitet og kvalitet i rehabilitering av personer med sykdommer og plager i muskel- og skjelettsystemet.

Prosjektleder

Ingvild Kjeken, professor i ergoterapi

​Om prosjektet

Overordnet mål er å bedre kontinuitet og kvalitet i rehabiliteringsforløp på tvers av nivåer i helsetjenesten. 

I BRIDGE-studien har vi utviklet et rehabiliteringsprogram (BRIDGE-programmet) som er ment å fungere som en bro mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten, slik at helsepersonell fra begge nivåer kan samarbeide med pasienten på en målrettet, sammenhengende måte.

​​​

BRIDGE studiemateriell 

BRIDGE programmet_5 elementer.pdf

Oversikt over detaljer i BRIDGE programmet.pdf
Veiledningshefte for helsepersonell BRIDGE.pdf
Veiledningshefte for pasienter BRIDGE.pdf

Se film om rehabiliteringsmål ved å klikke på denne lenken.  ​​​
The BRIDGE study materials​​

Here you will find study material that were used in the BRIDGE studyHere you will find a short introductory film about rehabilitation goals and goal setting (Norwegian language)


Dette holder vi på med: 

a) Evaluerer om BRIDGE-programmet bedrer og/eller forlenger effekten av rehabiliterings-opphold i spesialisthelsetjenesten

b) Sammenligner innhold og organisering av rehabiliteringstilbud ved deltagende rehabiliteringssentre og undersøker om vi kan bruke et kvalitetsindikatorsett for å fange opp endringer i kvalitet før og etter innføring av BRIDGE-programmet

c) Undersøker forholdet mellom rehabiliteringsresultater og grad av tilslutning til kvalitetsindikatorer for rehabilitering

BRIDGE-programmet inneholder fem elementer:

1.   Individuelle rehabiliteringsmål.

2.   Individuelt tilpassede rehabiliteringsplaner.

3.   Oppfølgingsplan for tiden etter utreise.

4.   En digital grafisk rapport som pasientene kan bruke for å følge med på endringer i egen helse og funksjon. Oppfølgingsplanen inkluderer pasientens plan for egeninnsats, og navn og avtaler med aktuelle oppfølgingstjenester eller tilbud i pasientens nærmiljø, kommunehelsetjeneste, arbeidsplass eller NAV-system. Den grafiske rapporten kan pasientene bruke i samarbeid med viktige personer i helsetjenesten, familien eller andre i oppfølgingstiden. Samhandling mellom pasient og helsepersonell på sentrene baserer seg på holdninger og samtaleferdigheter fra motiverende intervju.

5.   Motiverende intervju.

BRIDGE er en randomisert kontrollert multisenterstudie med trappetrinns-design (stepped wedge design). Hvert senter byttet fra kontroll (nåværende rehabiliteringsprogram) til intervensjon (ved å legge til BRIDGE-programmet) i randomisert rekkefølge. Inklusjon av pasienter startet opp i august 2017. Første senter skiftet til BRIDGE-programmet i september 2017 og siste senter skiftet i mai 2018. Inkluderte pasienter ble fulgt opp ett år med elektronisk datainnsamling med måletidspunkter ved rehabiliteringsoppholdets start og slutt, samt etter 2, 7 og 12 måneder. Datainnsamlingen ble avsluttet i juni 2019. Vi arbeider nå med data-analyser og formidling. 

Videre vil vi:

d) Undersøke om god oppfølging i perioden etter hjemkomst predikerer høy måloppnåelse og forbedret livskvalitet og funksjon ett år etter rehabiliteringsopphold.

e) Undersøke pasienters erfaringer med BRIDGE-programmet, basert på kvalitative intervjuer av pasienter.


​​Samarbeid

BRIDGE-studien er et samarbeidsprosjekt mellom NKRR og åtte rehabiliteringssteder i spesialisthelsetjenesten fra alle helseregioner: 

Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus, Lillehammer Sanitetsforenings Revmatismesykehus, Meråker Kurbad, Muritunet, Rehabilitering Vest, Sørlandet Sykehus (Arendal), Valnesfjord Helsesportssenter og Vikersund Kurbad.

Omtale/pub​​likasjoner:

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03102814?term=kjeken&rank=2

A quality indicator set for rehabilitation services for people with rheumatic and musculoskeletal diseases demonstrates adequate responsiveness in a pre-post evaluation - PubMed (nih.gov)

Associations between quality of health care and clinical outcomes in patients with rheumatic and musculoskeletal diseases: a rehabilitation cohort study - PubMed (nih.gov)

Bridging gaps across levels of care in rehabilitation of patients with rheumatic and musculoskeletal diseases: Results from a stepped-wedge cluster randomized controlled trial - PubMed (nih.gov)​

Delivery of a quality improvement program in team-based rehabilitation for patients with rheumatic and musculoskeletal diseases: a mixed methods study​​

Tidslinje​​

Anne-Lene Sand-Svartrud er ansatt som stipendiat i prosjektet i perioden 2018-2022. 

Gunnhild Berdal er ansatt som post doc kandidat i prosjektet i perioden 2019-2022.


Studien er finansiert av Norges Forskningsråd.​

Sist oppdatert 04.05.2023