Anne-Lene Sand-Svartrud

Stipendiat og ergoterapeut

En mann med briller

Utdanning​​​

  • Ergoterapi (1998)
  • MSc, Universitetet i Oslo (2016)
  • PhD, OsloMet (2022)​

Stilling

  • Postdok-forsker 

Pågående ​prosjekt 

Faglig interessefelt

  • Tverrfaglig rehabilitering
  • Pasientspesifikke mål og målprosesser
  • Kvalitetsindikatorer
  • Kvalitet og kvalitetsforbedring i rehabiliteringstjenester
  • Standardiserte utfallsmål i rehabilitering

​Publikasjoner

E-post: Anne-Lene.Svartrud@diakonsyk.no

Vær oppmerksom på at vi ikke besvarer pasienthenvendelser på e-post.

 

Sist oppdatert 16.01.2024