Webinar om pårørendes rolle i rehabiliteringen

NKRR streamet fredag 10. september et nytt weminar om de pårørende sin rolle i rehabiliteringen. Vi erfarer at det er mange pårørende som har lite kunnskap om hva deres nære går igjennom. Sosionom Marte Strand Rugnes vil dele sine tips til hvordan helsepersonell i rehabiliteringsarbeid kan involvere pårørende i prosessen den enkelte står i. Nå kan du se det er.

Publisert 07.09.2021
Sist oppdatert 28.07.2023
En mann som smiler til kameraet
Marte Strand Rugnes, sosionom ved Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering (NBRR), ved Diakonhjemmet sykehus.

​Se webinaret her

 


 

Om Marte

Marte Strand Rugnes er sosionom ved Nasjonal behandlingtjeneste for revmatologisk rehabilitering (NBRR). Hun er utdannet sosionom ved VID høyskole og har siden fullført utdanning i 2012 jobbet syv år i NAV med erfaring fra flere fagfelt. Hun begynte hos oss ved Diakonhjemmet sykehus i 2020. ​

Hvorfor dette temaet?

​Vi ser at det er mange pårørende som har liten eller begrenset kunnskap om hva deres nære går igjennom. Ofte har de heller aldri blitt invitert til en samtale med helsevesenet hvor de kan få mer informasjon og stille spørsmål om de måtte ha. Vi tenker at involverte pårørende er en viktig ressurs i rehabiliteringsprossesen.

 

Hva gir det deg som deltaker?

Etter endt webinar vil du som deltaker sitte igjen med mer kunnskap om hvordan helsepersonell i rehabiliteringsarbeid kan innvolvere pårørende i prosessen den enkelte står i. Pårørende kan være både voksne og barn og det er viktig at en er bevisst på hvordan prater med mennesker av ulik alder, ulikt kjønn og med ulike kulturbakgrunner. Vi håper at du, etter dette webinaret, vil føle deg trygge på å gå inn i pårørendesamtaler.