Velkommen til webinar om jobbglidning

Fredag 30. september klokken 8.30 inviterer vi til webinar om jobbglidning – fysio i front. Fyll på kaffekoppen, finn frem godstolen og bli med på en halvtime med god faglig oppdatering. Foreleser er fysioterapeut Marthe Bjørndal-Mathisen, støttet av fysioterapeut Brigitte Gundersen ved Diakonhjemmet sykehus.

Publisert 26.09.2022
Sist oppdatert 21.12.2023
Foto av Marthe Bjørndal-Mathisen

​Dette webinaret er utformet for tverrfaglig helsepersonell som jobber med pasienter. Det gir deg informasjon om jobbglidning, forståelse av hvordan Marthe og Brigitte jobber, hvordan et pilotprosjekt ble et fast tilbud, og noen faktorer som skal til for å lykkes. 

Du kan se webinaret på vår YouTube kanal live på fredag, eller i ettertid. Der har vi også våre tidligere webinarer tilgjengelige. https://youtu.be/NVwazZYMX94 

Jobbglidning er alltid aktuelt i helsevesenet. Det er mange oppgaver som skal løses med begrensede ressurser, og et ønske om å finne ulike måter å imøtekomme andre eller flere arbeidsoppgaver. Jobbglidning har som mål i denne sammenheng å gi et godt tilbud til pasientene, både som skal opereres og ikke opereres, kortere ventetid på å komme til vurdering og å unngå fristbrudd.

Marthe har arbeidet ved poliklinikken til sykehuset i 6 år, og Brigitte har gjort det i 15 år. De jobber daglig med dette temaet. De jobber med kontroll etter ortopediske inngrep og konservativ behandlinga v ulike ortopediske problemstillinger. Ofte er det ikke indikasjoner for operasjon, og da er jobbglidning hensiktsmessig slik at pasientene ikke blir stående på ventelister, og ortopedene får mer tid frigjort. 

Du kan se webinaret på vår YouTube kanal live på fredag, eller i ettertid. Der har vi også våre tidligere webinarer tilgjengelige. https://youtu.be/NVwazZYMX94

Ønsker du å motta informasjon webinarer andre arrangementer og mer fra NKRR? Meld deg på nyhetsbrevet vårt