Når vi våre målgrupper?

Brukerundersøkelse for NKRR

Brukerundersøkelse for Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) 2022.  NKRR samler, utvikler og formidler kunnskap om rehabilitering for mennesker med revmatiske sykdommer. Målet er å styrke det vitenskapelige grunnlaget for tverrfaglig behandling og rehabilitering for denne gruppen, gjennom forskning og fagutvikling. Hensikten med undersøkelsen er å undersøke i hvilken grad vårt arbeid når ut til våre målgrupper og hvordan vi skal prioritere formidlingsvirksomheten fremover.   I tillegg vil vi gjerne ha innspill fra dere hvis det er noen områder dere ønsker at vi skal fokusere mer på fremover. Vi setter stor pris på om du svarer på den anonyme undersøkelsen! Den tar ca. tre minutter å gjennomføre.  Lenken finner du helt nederst i denne saken.

Gruppebilde
Når vi våre målgrupper? Svarer du på undersøkelsen vil vi få vite mer om det!
Sist oppdatert 26.09.2023