Beste behandling ved hofte- og kneartrose

Hva skjer når pasienter med hofte- og kneartrose får den behandlingen som forskning viser at fungerer best? Det har man undersøkt i en ny studie fra NKRR.

Publisert 11.11.2019
Sist oppdatert 27.10.2021

​I mange år har man visst hva som er den beste behandlingen for hofte- og kneartrose. Allikevel viser norsk og internasjonal forskning at svært mange ikke får den behandlingen.

- I vår studie ønsket vi å undersøke effekten av en forskningsbasert behandlingsmodell for hofte- og kneartrose, forteller Nina Østerås. Hun er forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) og har ledet SAMBA-studien, som står for Samhandling for bedre artrosebehandling.

Østerås og doktorgradsstipendiat, Tuva Moseng, utarbeidet dermed SAMBA-modellen, basert på internasjonale forskningsbaserte anbefalinger.

Testet ut SAMBA-modellen

393 personer med hofte- eller kneartrose var med i studien, i tillegg deltok 40 fastleger og 37 fysioterapeuter. Fastlegene og fysioterapeutene fikk en oppdatering i behandlingsanbefalingene ved hofte- og kneartrose.

Deltakerne med hofte -og kneartrose fikk informasjonssamtale hos fastlegen sin, henvisning til fysioterapeut og et tre-timers gruppebasert artrosekurs. I tillegg deltok pasientene på et 8-12 ukers treningsprogram hos fysioterapeut. Deltakerne ble også anbefalt å gjennomføre en tredje økt på egenhånd hver uke. Ved behov ble pasienter henvist til et "Bra mat kurs" på en frisklivssentral for å lære om sunt kosthold.

Resultatene

- Resultatene viste at det å følge SAMBA-modellen, hadde en god effekt på helsen til pasientene med hofte- og kneartrose, blant annet var de mer fysisk aktive enn de som ikke fulgte SAMBA-modellen. Men det var også gledelig å se at SAMBA-modellen hadde positiv effekt på behandlingen som fastlegene og fysioterapeutene ga, sier Østerås.

 • Behandlingen som ble gitt, fulgte i stor grad SAMBA-modellen. Gjennomsnittlig oppfyllelse av behandlingsanbefalinger økte fra 40 til 60 prosent.
 • SAMBA-studien viser at det var særlig kjerneanbefalingene som pasientene fikk mer av. Det vil si at de i større grad fikk informasjon om artrose, om behandlingsanbefalinger og om hvordan man kan mestre å leve med artrose. I tillegg fikk de mer informasjon om trening og flere fikk henvisning til fysioterapeut.
 • Pasientene som fulgte SAMBA-modellen fortsatte å være mer fysisk aktive enn kontrollgruppen.
 • Blant de som fulgte SAMBA-modellen var det færre pasienter som ble henvist til ortoped for vurdering av kirurgi, som er i tråd med anbefalingene om å prøve ikke-kirurgiske behandlingstiltak først.
 • Det var tendens til at fysioterapeutene sendte flere epikriser til henvisende lege – noe som kan bidra til økt samarbeid mellom helsepersonell.

Veien videre

Østerås søker nå om midler for å videreføre prosjektet i flere kommuner slik at flere pasienter med hofte- og kneartrose skal få den beste behandlingen. Målet er at fastleger skal få informasjon om de gjeldende behandlingsanbefalingene for ved hofte- og kneartrose og at flere fysioterapeuter skal få komme i gang med artrosekurs og treningsgrupper.

AktivA

Aktiv med artrose (AktivA) har en tilsvarende behandlingsmodell som SAMBA. For mer informasjon, og for å finne fysioterapeuter som tilbyr AktivA-behandling, se www.aktivmedartrose.no

Tips hvis du har hofte- og/eller kneartrose

 • Lær om sykdommen og om hvordan du kan mestre den
 • Vær fysisk aktiv og tren styrke eller kondisjon så du blir andpusten og svett
 • Prøv å holde en sunn kroppsvekt
 • Husk at artrose er en «gjør det selv sykdom» og at du vil få mye igjen for å investere i egen helse

Om SAMBA-studien

 • 393 deltakere med hofte- og/eller kneartrose
 • 40 fastleger og 37 fysioterapeuter deltok
 • Seks kommuner deltok: Nes, Ullensaker, Eidsvoll, Hurdal, Nannestad og Gjerdrum
 • Tett samarbeid mellom disse seks kommunene, Ortopedisk klinikk på Ahus og forskere på Diakonhjemmet Sykehus og Universitet i Oslo

Mer informasjon 

Les mer om studien her.