Artikkelanbefaling: Hva påvirker pasientens valg av behandlingstiltak?

Denne artikkelen kan gi helsepersonell økt innsikt i hva som styrer pasientens valg av tiltak for å mestre egen sykdom bedre. Hva venner og familie mener om tiltaket ser ut til å ha stor betydning for pasientens beslutning.

Publisert 27.05.2019
Sist oppdatert 10.06.2021

​Mange pasienter er ambivalente når de skal velge et egenmestringstiltak for å håndtere revmatisk sykdom. Egenmestringstiltak kan være aktivitetsregulering, fysisk aktivitet, trening, vektreduksjon eller pasientopplæringskurs. Denne type tiltak skal være prøvd før en eventuell kirurgisk vurdering, men egenmestringstiltak er foreløpig ikke benyttet på en optimal måte. Dette kan vi gjøre noe med hvis pasienter og helsepersonell får økt innsikt i hva som avgjør valg av tiltak og behandling.


Gjennom en spørreskjema-undersøkelse har personer med kne- og hofteartrose svart på hva som påvirker dem i beslutninger om behandlingstiltak. I artikkelen beskriver forfatterne hvor sammensatt beslutningsgrunnlaget kan være. En viktig faktor er hva venner og familie mener om tiltaket. En annen viktig faktor er hva slags oppfatning pasienten selv har på forhånd. En tilsvarende sammenheng mellom beslutningsvalg og symptombyrde (det vil si grad av smerte, stivhet og fysisk funksjon) ble ikke funnet. Det overrasket forfatterne. I artikkelen kan du lese mer om helsepsykologiske teorier som ligger til grunn for undersøkelsen. Den kan være nyttig å lese for å fremme positive holdninger til egenmestringstiltak, og for å veilede pasienter til en økt bevissthet i valg som har med egeninnsats å gjøre.

Lenke til artikkel i PubMed