Artikkelanbefaling: Behandlernes veilednings-kompetanse innen rehabilitering

I artikkelen vi anbefaler nå finner du tips om hvordan helsepersonell kan bli flinkere til å veilede pasienter som vil gjøre endringer i hverdagslivet sitt.

Publisert 31.01.2022
illustrasjonsbilde av behandler med pasient
Illustrasjonsbilde

Behandlere som jobber innen rehabilitering, veileder ofte pasienter som vil endre noe i hverdagen sin for å få bedre helse. Til tross for at slik veiledning er en helt vanlig arbeidsoppgave, øver ikke helsepersonell så mye på de ferdighetene som trengs for å veilede på en måte som fungerer best mulig. I denne artikkelen fra 2018 presenterer forskere fra Canada en nyttig oversikt over ferdigheter og kunnskap som trengs for å veilede andre om livsstilsendringer. Dette kan være nyttig å lese for eksempel for å lage seg en «profil» på hvilke ferdigheter man allerede mestrer godt i et tverrfaglig team, og hva man kan øve mer på for å bli enda bedre spesialister innen rehabilitering. Håper dette kan inspirere til spennende fagmøter eller kollokvier på din arbeidsplass i 2022. God lesning!

Link fra Google Scolar:  Equipping providers with principles, knowledge and... - Google Scholar