Spondyloartritt og anbefalinger for fysioterapi

Fagprosedyre for fysioterapeuter
Type instrument:   Fagprosedyre  
Målgruppe: Personer med spondyloartritt (SpA)
ICF-nivå : Kroppsnivå, aktivitet og deltakelse 
Anvendes av: Fysioterapeuter som behandler pasienter med SpA (> 18 år) i alle deler av helsetjenesten.  
Kort beskrivelse :

Fagprosedyren presenterer anbefalinger knyttet til ulike fysioterapi-tiltak som benyttes til denne pasientgruppen. Under hver anbefaling angis grad av evidens (kunnskapsgrunnlaget) og grad av tilslutning fra ekspertgruppen.

Det er høy grad av evidens og høy tilslutning i ekspertgruppen til at både kondisjonstrening og styrketrening, dosert i tråd med gjeldende anbefalinger, skal vurderes som del av behandlingsopplegget for å øke fysisk form og for å redusere risiko for hjerte- og karsykdom.

I følge internasjonale anbefalinger skal pasienter med SpA tilbys fysioterapi gjennom hele sykdomsforløpet. Fagprosedyren påpeker at kontakt med fysioterapeut bør opprettes tidlig med tanke på informasjon og rådgivning, og at videre tiltak skal tilbys etter behov. Da sykdommen har et svingende forløp, med betydelig variasjon i sykdomsmanifestasjoner og konsekvenser, må behandlingen være individuelt tilpasset. Behandlingen skal være rettet mot konkrete mål og være tilstrekkelig dosert for å oppnå disse målene. Ved behov anbefales lengre tilvenning til trening, noe lettere vekter og flere repetisjoner i oppstart av behandlingen. 

Fagprosedyren omhandler ikke den generelle delen av fysioterapeutens funksjonsvurdering. I fagprosedyren benyttes begrepet «trening» om øvelsesbehandling som utarbeides, igangsettes og følges opp av fysioterapeut.

Anskaffelse:

Du kan finne prosedyren på nettsidene til Helsebiblioteket, ved å klikke her.

Se også vedlegg her:

Fagprosedyre fullversjon

Fagprosedyre kortversjon

PICO-skjema

Søkehistorikk

Metoderapport fagprosedyre SpA

Evidens kondisjonstrening

Evidens styrketrening

Evidens bevegelighetstrening

Evidens treningsprogrammer med flere elementer

Evidens bassengbehandling/hydroterapi

Evidens bløtdelsbehandling

Utviklet av: Fagprosedyren er utviklet av en ekspertgruppe bestående av fysioterapeuter fra sentrale revmatologiske avdelinger i alle fire helseregioner og primærhelsetjenesten, samt brukerrepresentanter og forskere ved NKRR.  
Tilleggsinformasjon: Prosedyren er utviklet etter Kunnskapssenterets krav og metoder for utvikling av prosedyrer; herunder systematisk litteratursøk, kritisk gjennomgang av kunnskapsgrunnlaget og en konsensusbasert arbeidsmetode.Til høyre på denne siden finner du ulike vedlegg som gir utfyllende informasjon om arbeidsprosess, kunnskapsgrunnlag og innhold i fagprosedyren: PICO-skjema, søkehistorikk, tabeller med forskningsbasert evidens og metoderapport. Du finner dem også på nettsidene til Helsebiblioteket, klikk her.
Sist oppdatert 16.03.2021