KOOS (Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score)

Spørreskjema
Type instrument:   Spørreskjema som pasienten fyller ut selv.  
Målgruppe: Primært utvikler for  personer med artrose i knær, men kan brukes av alle.
ICF-nivå : Kroppsnivå / aktivitet / deltakelse; Brukes primært for å beskrive funksjonsnivå hos en pasientgruppe, eller for å evaluere effekt/nytte av tiltak på gruppenivå.  
Anvendes av: Fysioterapeuter / ergoterapeuter / helsepersonell / leger. 
Kort beskrivelse :

KOOS er et spørreskjema der helsestatus måles i fem dimensjoner; smerte, stivhet; funksjon i dagliglivet; i forhold til sport og i forhold til livskvalitet.

Pasienten krysser selv av på en fem-gradert skala. Det tar ca. 10 minutter for pasienten å fylle ut skjema. Når man fyller ut dette skjemaet tar man i betraktning hvordan symptomene har vært i løpet av den siste uken.

Svaralternativene for hvert spørsmål er inndelt i en 5 punkt Likert skala med responsmuligheter 0-4. Den normaliserte skåren 0-100 (100=ingen symptomer, 0=ekstreme symptomer) er summert for hver subskala.

Anskaffelse: Se/last ned den norske utgaven av KOOS spørreskjema (PDF)
Utviklet av: Professor Ewa M Roos, 1999  
Oversatt til norsk: KOOS er oversatt til norsk av Nasjonalt Register for Leddproster, Haukeland Universitetssykehus, Bergen. (KOOS Norsk versjon LK 1.0).  
Testet for metodiske egenskaper:  
Revmatologiske referanser:

Du finner et bokkapittel om KOOS og kneskade her: Bokkapitel om KOOS (PDF)              

Se abstrakt til artikkels som blant annet sammenligner testegenskaper ved HOOS, KOOS og WOMAC

Tilleggsinformasjon:

WOMAC osteoarthritis index kan utledes av KOOS.

Kontaktperson v/ NKRR: Rikke Helene Moe

Sist oppdatert 27.12.2023