GHQ-20 (General Health Questionnaire 20)

GHQ-20 (General Health Questionnaire 20)

Type instrument:  

Spørreskjema om psykisk velvære og subjektiv opplevelse av stress. Spørreskjema som personen fyller ut selv.  

Målgruppe:

Spørreskjemaet er generisk, dvs. det kan benyttes i forhold til alle pasientgrupper uavhengig av diagnose. Brukes bl.a. for å kartlegge grad av subjektivt stress hos personer med ulike somatiske sykdomstilstander

ICF-nivå :

Aktivitet og deltakelse  

Anvendes av:

Alle helseprofesjoner   

Kort beskrivelse :

Spørreskjemaet består av 20 spørsmål som skåres på en skala fra 0 til 3. Personen skal svare ut fra hvordan vedkommende har hatt de siste to ukene: 0 = bedre enn vanlig, 1 = som vanlig, 2 = dårligere enn vanlig, 3 = mye dårligere enn vanlig. Det bergenes en sumskåre for alle spørsmålene (0 - 60). En sumskåre over 23 er definert som forhøyet emosjonelt stress (Malt U.F. 1989)

Anskaffelse:

Du finner testen her: GHQ-20-Skjema (norsk).pdf                               

Utviklet av:

David Goldberg. Ref.: Goldberg, D. & Williams, P. (1988) A User's Guide to the General Health Questionnaire. Windsor: NFER-Nelson.  

Oversatt til norsk:

Tom Andersen, Tromsø 1978.

Testet for metodiske egenskaper:

Malt, U.F., Mogstad, T-E., Refning, I.B. (1989) Goldbergs General Health Questionnaire. Tidskr Nor Lægefor nr. 13: 1391-4. Du kan lese abstract her.   

Malt UF. (1989) The validity of the General Health Questionnaire in a sample of accidentally injured adults. Acta Psychiatr Scand Suppl;355:103-12. Du kan lese abstract her.

Revmatologiske referanser:

Haugli L., Steen E., Lærum E., Nygård R., Finset A. (2003) Psychological distress and employment status in patients with chronic musculoskeletal pain: Effects of a group learning program based on construct theory. Psychology, Health & Medicine , 8:135-48.

 Zangi HA., Mowinckel P., Finset A., et al. (2012) A mindfulness-based group intervention to reduce psychological distress and fatigue in patients with inflammatory rheumatic joint diseases: a randomised controlled trial. Annals of the Rheumatic Diseases 71:911-17. Du kan lese abstract her.  

Tilleggsinformasjon:

Nyttig informasjon om General Health Questionnaire finner du på disse nettsidene.

Sist oppdatert 06.04.2021