Doktorgrader på NKRR

Her kan du lese mer om avlagte doktorgrader fra NKRR.

6. september 2023

Kenth-Louis Hansen Joseph ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) disputerte på innovativ støtte til trening som medisin ved artrose.

Kenth-Louis Hansen Joseph har forsket på bærekraftige måter å gi førstelinjebehandling til pasienter med artrose. I dette arbeidet har han undersøkt pasientenes fysiske funksjon og vurdert metoder for å måle fysisk aktivitet og gjennomførbarheten av å benytte pasientorganisasjoner som støtte til trening som behandling.

Les om disputasen til Kenth-Louis Hansen Joseph

 

13. januar 2023

Helene Lindtvedt Valaas ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) har undersøkt rehabiliteringsmål og måloppnåelse hos personer med revmatiske sykdommer samt etterlevelse av egenmestringsstrategier og oppfølging i pasientenes rehabiliteringsforløp.

​Tittelen på doktorgradsarbeidet er “Rehabilitation trajectories for individuals with rheumatic and musculoskeletal diseases. Goal attainment, adherence to patient self-management, and follow-up care”. 

Oppgitt tema for prøveforelesningen var “How to facilitate changes that improve health?” Hun pekte på utfordringene ved å få til varige endringer og hvordan et motiverende støtteapparat kan bidra. 

Disputas og prøveforelesning ble arrangert på Diakonhjemmet sykehus. Gradsgivende og eksaminerende institusjon er Fakultet for Helsevitenskap ved OsloMet Storbyuniversitet. ​

Les mer om disputasen til Helene Lindtvetd Valaas

Les mer om disputaser og avhandlinger på OsloMets nettsider

07.10.2022​ 
Anne-Lene Sand-Svartrud ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering har undersøkt hvordan vi kan måle og forbedre kvalitet i tverrfaglig rehabilitering.  

Tittelen på doktorgradsarbeidet er The quality of rehabilitation services for patients with rheumatic and musculoskeletal diseases. Oppgitt tema for prøveforelesningen var Hva er kvalitet i rehabilitering og rehabiliteringstjeneste og hvordan vurderer man det? Disputas og prøveforelesning ble arrangert på Diakonhjemmet. Gradsgivende og eksaminerende institusjon er Fakultet for Helsevitenskap ved OsloMet. 

Les mer om disputas og avhandling –

på OsloMets nettsider​på sykehusets sider

--------------

​​Trond Haugmark, forsker og sykepleier. 

"Mindfulness-based and acceptance-based interventions and physical activity in the management of fibromyalgia – evaluation of a multicomponent rehabilitation programme."

Les en oppsummering av avhandlingen på UiO sine nettsider

eller på sykehuset sine sider

Tuva Moseng, forsker og fysioterapeut

"Management of hip and knee osteoarthritis in primary care. Summary of evidence for exercise dose and implementation of a structured care model in primary care". 

Les en oppsummering av avhandlingen på:

UiO sine nettsider

Gunnhild Berdal, forsker og fysioterapeut

“Patient-specific goals and supportive follow-up in rheumatology rehabilitation. Analysis of content, summary of evidence, and evaluation of health effects.”

Les en oppsummering av avhandlingen på:

REVMAbloggen

UiO sine nettsider

Karin Magnusson, forsker og fysioterapeut 
«Hand osteoarthritis , pain and body weight – associations and potential mechanisms”.  

Les en oppsummering av avhandlingen på: 

REVMAbloggenUiO sine nettsider

Silje Halvorsen Sveaas, forsker og fysioterapeut 
«Physical fitness, disease activity and cardiovascular health in patients with ankylosing spondylitis”. 

Les en oppsummering av avhandlingen på: 

UiO  sine nettsider

Mari Klokkerud, forsker og ergoterapeut 
“Rehabilitation for patients with rheumatic diseases - Describing the content and measuring outcomes”. 

Les en oppsummering av avhandlingen på:
Ylva Helland, forsker og sykepleier 
“Sexuality in rheumatic diseases. Disease impact, self-management and clinical practice”. 

Les en oppsummering av avhandlingen på:
Rikke Helene Moe, forsker og fysioterapeut 
"Clinical Aspects of Hand Osteoarthritis – Non-pharmacological management, clinical assessment and disease impact”

Les en oppsummering av avhandlingen på: 
UiO  sine nettsider

Heidi Andersen Zangi, forsker og sykepleier
"Vitality Training - a group -based intervention for persons with rheumatic diseases. Experiences, methodological aspects and clinical effects".

Anne Christie, forsker og fysioterapeut 
“Measuring outcomes of shoulder surgery in patients with rheumatic diseases”. 


Les en oppsummering av avhandlingen på:

UiO sine nettsider

Ingvild Kjeken, professor og ergoterapeut 
"Involvement and participation in rheumatology care".

Hanne Dagfinrud, professor og fysioterapeut 
"Ankylosing spondylitis: Disease aspects and research evidence of physiotherapy internventions”.

Mette Brekke, professor og lege 
"ORAR (coping and social inequality)”.

Till Uhlig, professor og overlege 
“ORAR (epidemiological aspects)”.

Sist oppdatert 25.05.2023