Tuva Moseng

Forsker, Post-Doc og fysioterapeut NKRR

Et nærbilde av en person som smiler

Utdanning

 • ​Fysioterapeut (2009)
 • MSc, Universitet i Oslo (2011)
 • PhD, Universitet i Oslo (2020)​​​

Faglig interessefelt 

 • Muskelskjelettplager med spesielt fokus på artrose
 • Trening og ikke-medikamentelle intervensjoner
 • Primærhelsetjenesten oimplementering av behandlingsretningslinjer
 • Avstandsoppfølging og pasientrapporterte utfallsmål​

Prosjekter 

 • ForBedre Artrosebehandling
 • SAMBA - Samhandling for bedre artrosebehandling. En randomisert kontrollert studie. 
 • Pasientrapporterte spørreskjema og kunstig intelligens i avstandsoppfølging av personer med inflammatorisk revmatisk sykdom (NOR-Flare).
 • DigiOA
 • OA-AID - Digitale mestringsverktøy og digital oppfølging for å støtte samvalg i behandling av pasienter med kneartrose​​

E-post: tuva.moseng@diakonsyk.no​

Vær oppmerksom på at vi ikke besvarer pasienthenvendelser på e-post.

Sist oppdatert 15.06.2023