Enhet for administrasjon og økonomi, Vinderen

Enhet for administrasjon og økonomi har ansvaret for merkantile oppgaver og administrative rutiner knyttet til den daglige driften ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen.

Enhet for administrasjon og økonomi er lokalisert i Forskningsveien 7 på Vinderen.

Enhetsleder

Katrine Kjærstad, tlf.: 22 02 98 00
 

Kontakt

Enhet for administrasjon og økonomi

Slik finner du fram

En stor murbygning med et flagg på toppen

Forskningsveien 7 og 13 – psykisk helsevern

Forskningsveien 13

0373 Oslo

T-bane

  • Linje 1 til Vinderen: Følg Rasmus Winderens vei ca. 300 meter, og ta til venstre inn gangvei (se skilt)
  • Linje 4 eller 5 til Blindern: Følg Rasmus Winderens vei ca. 200 meter, og ta til høyre inn gangvei

Buss

  • Linje 23 eller 40 til Gaustad
  • Linje 46 til Vinderen T

Se www.ruter.no for mer informasjon

Bil

Ta av fra Slemdalsveien ved Gaustad stasjon, og følg skilting inn ved Forskningssentrene. 

 

Parkering sykkel

Det er cirka 20 sykkelparkeringsplasser på ​Vinderen.

 
Parkering bil

Det for tiden 21 parkeringsplasser, hvorav fire av dem er EL-bilplasser med krav til lading (merket grønt). I tillegg er det to HC-plasser (merket blått). 

Rødmarkerte plasser er forbeholdt ansatte med gyldig parkeringsavtale.

Parker kun på oppmerkede parkeringsplasser. Avgift gjelder fra kl. 7-17.

Oversiktskart over parkering på Vinderen

Eventuell klage på kontrollavgift​ sendes til Park Nordic