Enhet spe- og småbarn

Enheten behandler spe- og småbarn mellom 0-6 år, og gravide der relasjonen til barnet i magen er bekymringen.

Slik finner du fram

En stor murbygning med et flagg på toppen

Forskningsveien 7 og 13 på Vinderen

Forskningsveien 13

0373 Oslo