Asperger syndrom

Asperger syndrom – ressurskilder

På denne siden har vi samlet utvalgte ressurser og videoer der du møter mennesker med Asperger syndrom som forteller hvordan de opplever sin hverdag.

Veiledere

Kompetansesentra og rapporter

Nyttige kilder

Autismeforeningens hjemmeside

Å leve med Asperger syndrom​ (nhi.no)

Aktuelle videoer

 
 
Sist oppdatert 21.12.2023