For ansatte

Her finner du som ansatt lenker til MinGat, Bedriftshelsetjenesten, parkeringsavtale og andre velferdstilbud.

​Bedriftshelsetjenesten administreres av Diakonhjemmet sitiftelse.

Diakonhjemmet bedriftshe​lsetjeneste​

Du kan logge deg på Læringsportalen utenfor sykehusnettet:

Gå til Læringsportalen

Brukernavnet ditt er DS. + samme brukernavn som ved pålogging på Diakonhjemmets intranett, for eksempel "DS.A123456".

Passordet ditt er det samme du lagde for Læringsportalen da du var innlogget på sykehusnettet.

Du kan logge deg inn på Kompetanseportalen utenfor sykehusnettet ved enten å laste ned mobilappen (se PDF), eller på din hjemme-PC.

På begge løsningene bruker du samme brukernavn og passord du bruker når du er pålogget sykehusnettet.

NB! Du kan foreløpig ikke logge deg på for å lese EK-prosedyrer når du ikke er på sykehusnettet, men du kan se e-læringer som er lenket til Læringsportalen.

Gå til Kompetanseportalen

Les om mobilapplikasjonen (PDF)

Pålogging med brukernavn og passord som du bruker på sykehus-PC.

MinGat

Du kan kjøpe parkeringsavtale som gjelder for anviste p-plasser.

Parkeringsplasser merket «For ansatte»

På Steinerud er det to utendørs p-plasser som er reservert for ansatte:

 • P2 i Borgenveien 5
 • P5, på feltet som er merket ansatt
P-plasser i parkeringshus P4

I tillegg til utendørs parkering, er det også et parkeringshus, P4, i kjelleren på Diakonveien Omsorg+, med innkjørsel fra Borgenveien 1.

I P4 er det mulig for ansatte å tegne abonnementet «Ansatt i Diakonhjemmet», til 1.000,- per måned. Dette abonnementet gjelder ikke for de øvrige utendørsplassene som er reservert for ansatte (P2 og P5).

Slik kjøper du parkeringsavtale i parkeringshus P4:

Parkeringsavtalene er elektroniske. Se priser og betingelser for avtalene

 • Register deg som bruker og bruk jobbens e-postadresse
 • Legg inn betalingskort
 • Inngå ønsket parkeringsavtale (parkeringsavtale for Diakonhjemmet Steinerud gjelder også for parkering på Diakonhjemmet Vinderen og motsatt)
 • Det tar to dager før abonnementet blir godkjent og aktivert. Godkjenning baserer seg på at brukeren har en e-postadresse hos en av virksomhetene i Diakonhjemmet.
 • Det er minimum kjøp av inneværende måned pluss en måned, deretter fornyer den seg for en måned av gangen den 1. i hver måned.
 • Oppsigelse kan gjøres når som helst og gyldigheten varer ut avtaleperioden.
HC-parkering
 • Det er egne oppmerkede plasser for forflytningshemmede med gyldig HC-kort.
 • For ansatte som skal til Diakonhjemmet sykehus, ligger plassene nedenfor inngangen til poliklinikkene i Reidar Kobros vei, og lengere opp i Reidar Kobros vei i nærheten av sykehusets hovedinngang.
 • Det er også HC-plasser langs Diakonveien nedenfor VID vitenskapelige høgskole, i parkeringskjelleren i Diakonveien Omsorg+ og ved Diakonhjemmet Omsorg – se kart.
Ladestasjoner for elbil
 • Det er 42 ladere for elbil tilgjengelig i parkeringshuset P4 (Diakonveien Omsorg+). Det er 18 ladere i K1 og 24 ladere i etasje K2. For å lade med disse, må du betale gjeldende parkeringsavgift eller ha tegnet abonnement i parkeringshuset (se over), og betale for lading i henhold til informasjon på ladeboksene.
 • Det finnes også ladeplasser på gjesteplassene på P1, men for å bruke disse må du betale gjeldende parkeringsavgift i tillegg til prisen for lading.
 • Her finner du mer informasjon om ladestasjoner i Oslo: Lading og parkering med elbil i Oslo.
MC-parkering
 • Motorsykler kan parkere gratis på oppmerket område nederst på P5, øst for Diakonveien 14 (se kart). Innkjøring og området er skiltet MC-parkering.

Kart over parkering Steinerud (PDF)

Du kan kjøpe parkeringsavtale som gjelder for anviste p-plasser.

 • På Vinderen er det for tiden 21 parkeringsplasser, hvorav fire av dem er elbilplasser med krav til lading. Disse er merket med grønt på kartet.
 • I tillegg er det to HC-plasser, merket med blått.
 • Rødmarkerte plasser er forbeholdt ansatte med gyldig parkeringsavtale.
 • Parker kun på oppmerkede parkeringsplasser.
P-plasser merket «For ansatte» på sykehusområdet på Vinderen

Abonnementet «Utendørs» gjelder for alle P-plasser som er merket for ansatte, og koster 800,- per måned. Parkeringsavtale for Diakonhjemmet gjelder også for parkering på Diakonhjemmet Steinerud og motsatt.

Denne parkeringsavtalen gir deg mulighet til å parkere dersom du finner en ledig plass på P-områder som er skiltet for ansatte. Parkeringsavtalen gir deg ingen garanti for at det er ledige plasser.

Kart over parkering på Vinderen (PDF)

Slik kjøper du parkeringsavtale til utendørs P-plasser

Parkeringsavtalene er elektroniske. Se priser og betingelser for avtalene

 • Register deg som bruker
 • Legg inn betalingskort
 • Skriv inn kupongkode diapark for å se priser og betalingsavtaler
 • Inngå ønsket parkeringsavtale (parkeringsavtale for Diakonhjemmet Steinerud gjelder også for parkering på Diakonhjemmet Vinderen og motsatt)
 • Abonnementet fornyer seg automatisk hver måned til det sies opp.
 • Oppsigelse kan gjøres når som helst og gyldigheten varer ut avtaleperioden.

 

Avtaler og kontakt

 

Klage på parkeringsbot

Hvis du mener at du urettmessig har fått parkeringsbot, kan du klage på avgiften.

Diakonhjemmet sykehus, VID vitenskapelige høgskole og Diakonhjemmet Stiftelse er sertifisert som «Sykkelvennlig arbeidsplass», og ønsker å oppmuntre ansatte og studenter til å sykle til jobb/studiested.

Sykkelveier til Diakonhjemmet

Disse kartene viser alternative sykkelveier til Diakonhjemmet:

Utendørs sykkelparkering

 • Det finnes 11 sykkelparkeringer for cirka 620 sykler utendørs på Diakonhjemmets eiendom. Disse er merket med grønne sykkelskilt, se kartet.

Låsbare sykkelskur

 • Det finnes to låsbare sykkelskur – ett ved sykehuset og ett ved VID – S5 og S6, se kartet. Det er plass til 36 sykler i hvert skur.
 • Om du vil bruke skurene, trenger du tilgang via ansattkortet. Kontakt: sykkel@diakonhjemmet.no for å få tilgang.
 • For å åpne skuret, legger du kortet på kortleseren. Grønt lys betyr at du har tilgang. Vri om for å åpne. Døra har smekklås, så pass på å lukke døra helt når du forlater skuret.
 • Feil eller skader ved sykkelskurene meldes til: sykkel@diakonhjemmet.no
En bygning med sykkelstativ
  Sykkelskuret som står øst for VID har plass til 36 sykler.

Innendørs sykkelparkering

 • Ansatte kan også benytte seg av innendørs korttidsparkering i underetasjen K1 i Diakonveien Omsorg+. Her er det totalt 30 plasser fordelt på to sykkelrom. Stativene har også plass til longtail-sykler og transportsykler.
 • Om du ønsker å bruke disse rommene må du registrere deg og betale kr 500 i depositum. Depositumet betales tilbake når du sier opp avtalen. Registrer deg ved å sende e-post til: sykkel@diakonhjemmet.no. Deretter blir du kontaktet av Utleie og drift for å få aktivert ansattkortet.
 • Kontonummer for innbetaling av depositum: 7038.05.19583. Husk å skrive navn og arbeidssted ved betaling.
 • Adgang til rommene i K1 er via Borgenveien 1 og via garasjeporten.
 • Det er kun anledning å ha én sykkel per ansatt, og sykkelen kan stå i maks tre sammenhengende dager. Etter det blir den fjernet.
En gruppe sykler parkert på et rom

Sykkelstativene i kjelleren på Diakonveien Omsorg+. 

Bysykler

 • Stativ for Bysykler finner du ved Skeidar møbler, i krysset Sørkedalsveien/Diakonveien og utenfor hovedinngangen til VID i Diakonveien 14

Sykkelpleie-stasjoner

 • Et utvalg verktøy og sykkelpumpe finner på sykkelpleie-stasjonene ved sykehusets hovedinngang, ved Hartvig Halvorsens vei 4 og et av sykkelrommene i Omsorg+ (se kart).
Sykler parkert ved siden av et skilt
Sykkelpleie-stasjonen ved sykehuset.

Innendørs sykkelvask

 • Det er sykkelvask i parkeringskjelleren i Diakonveien Omsorg+. Adgang til K1 er via Borgenveien 1 og via garasjeporten.
 • Alle med godkjent tilgang kan benytte seg av sykkelvask, ref. pkt. innendørs sykkelparkering
En slange festet til en vegg
Sykkelvask i K1.

 

Innendørs og utendørs ladeskap for elsykkel-batterier er under planlegging.

 

Sykkelservice to ganger i året

 • Diakonhjemmet tilbyr sykkelservice for ansatte to ganger i året. Det legges opp til en vår/sommer-service med normal sykkelservice, med bytte av standard slitte deler, og en høst/vinter-service for å gjøre sykkelen vinterklar, med justering av gir og bremser og omlegg til piggdekk.
 • Datoer og påmelding for sykkelservice kunngjøres på intranettet ditt.

Sertifisert som sykkelvennlig arbeidsplass

 • Diakonhjemmet sykehus, VID og Diakonhjemmet Stiftelse er sertifisert som «Sykkelvennlig arbeidsplass», som er en sertifiseringsordning eid og driftet av Syklistenes Landsforening (SLF), og gjennom dette samarbeidet får vi rådgivning rundt tilrettelegging slik at flere velger sykkel til jobb.

Har du forslag til forbedringer?

 • En arbeidsgruppe ledet av Kaj Boland, sjef for fellestjenester, arbeider med blant annet sykkelparkering og bilparkering. Har du gode innspill til hva vi kan forbedre, ta kontakt på e-post til sykkel@diakonhjemmet.no eller parkering@diakonhjemmet.no
Sist oppdatert 12.03.2024