Tegnefilm for pasienter med kronisk sykdom

Filmen handler om betydningen av sykdomsforståelse, altså tankene og forestillingene pasienten har om sin egen sykdom.

Publisert 23.06.2023
Tre mennesker står foran en beplantet vegg (to damer og en mann).
- Sykdomsforståelse er et viktig tema i dialogen mellom pasient og helsepersonell, sier Ida Løchting, Torkil Berge og Elin Fjerstad.

Studier viser at hvordan pasienter forstår sin kroniske sykdom har stor betydning for prognose, etterlevelse av behandling og mestring. Tegnefilmen løfter frem spørsmål det er nyttig for både pasient og helsepersonell å ta stilling til.​

Et samarbeidsprosjekt

Filmen er laget i samarbeid mellom Norsk Revmatikerforbund, Forsknings- og formidlingsenheten for muskel-skjeletthelse (FORMI), Diakonhjemmet sykehus og REMEDY. Den er støttet av Stiftelsen Dam.

Prosjektet er satt i scene av Ida Løchting, forskningsrådgiver og forsker på henholdsvis Diakonhjemmet sykehus og FORMI, psykologspesialistene Elin Fjerstad og Torkil Berge, Diakonhjemmet sykehus, Anna Fryxelius, fagsjef i Norsk Revmatikerforbund, Gerd Jenny Aanerud, likeperson og leder av Oslo NRF, og Kjersti Storheim, seksjonsleder FORMI og professor ved OsloMet.


Animasjon av mann som venter på bussen, med tekst: Sykdomsforståelse, hva er det og hvorfor er det viktiig?

Skjermbilde fra filmen, Sykdomsforståelse ved kronisk sykdom