PICASSO-studien, en døråpner til bedre behandling av tommelartrose

Den nylig lanserte PICASSO-studien skal undersøke effekten av kortisoninjeksjoner som behandling for artrose i tommelens rotledd. Dette har vært klinisk praksis i mange år, men vitenskapelig dokumentasjon er begrenset.

Publisert 30.10.2023
Seks personer står samlet foran et vindu
Deler av prosjektgruppen i PICASSO-studien, fra venstre Heidi Sletten, studieleder Ida Bos-Haugen, Merete Hermann-Eriksen, Bjørn Solvang (monitor fra Oslo Universitetssykehus), Åshild Hove og Marthe Gløersen. Ingvild Kjeken var ikke til stede.

Formålet med PICASSO-studien er å sammenligne effekten og sikkerheten av kortisoninjeksjoner, saltvannsinjeksjoner og ergoterapi-intervensjoner med trening og støtteskinner. Det arrangeres oppstartsmøter i oktober og november, og studien er straks klar til å settes i gang.​

​En studie i hele Norge

Studien er finansiert av Klinbeforsk​ og involverer alle helseregioner i Norge. Den utføres ved seks medisinske sentre; Diakonhjemmet sykehus, Martina Hansens Hospital, Haugesund revmatismesykehus, Stavanger Universitetssykehus, St Olav og Nordlandssykehuset i Bodø.

Forskningsgruppen på Diakonhjemmet sykehus

Ida Bos-Haugen​ leder studien som hovedutprøver og prosjektet inkluderer et dedikert team av spesialister bestående av revmatologer og ergoterapeuter. På Diakonhjemmet sykehuset deltar blant annet Marthe Gløersen (koordinator/postdok), Heidi Sletten (forskningskoordinator), Merete Hermann-Eriksen (ergoterapeut), Åshild Hove (ergoterapeut) og Ingvild Kjeken (ergoterapeut). 

​Beste behandling for tommelartrose

– Bakgrunnen for PICASSO-studien er mangel på kunnskap om kortisoninjeksjoner gir reell lindring av plager ved artrose i tommelens rotledd, og om gjentatte kortisoninjeksjoner kan ha uheldige virkninger, forklarer Bos-Haugen. Det er også uklart om kortisoninjeksjoner eller ergoterapi-intervensjoner med trening og støtteskinner er den beste behandlingsmetoden, sier hun.

Hvem kan delta i studien?

For å delta i studien, må deltakerne oppleve smertefull artrose i tommelens rotledd og ha betennelse i leddet. Deltakerne vil følges i en klinisk studie i 6 måneder, hvor de tilfeldig blir tildelt en av tre behandlinger. Etter denne perioden kan alle deltakerne motta steroidinjeksjoner, uavhengig av den opprinnelige behandlingen.

– Hvis du ønsker å delta i PICASSO-studien, kan du be fastlegen om en henvisning til en deltakende revmatologisk avdeling, så vil en ergoterapeut vurdere om du kan være med i studien vår, sier Bos-Haugen. 

Optimal behandling gir bedre livskvalitet

PICASSO-studien har potensial til å kaste lys over den beste behandlingen for artrose i tommelens rotledd og forbedre livskvaliteten til de som lider av denne tilstanden.


Les mer om Picasso-studien​ og hvordan man kan inkluderes i forskningsprosjektet