En norsk studie som sammenlikner ulike behandlinger ved artrose i tommelens rotledd (PICASSO)

I en randomisert studie av 6 mnd. varighet vil vi studere effektene av kortisoninjeksjoner og en ergoterapi-intervensjon sammenliknet med saltvannsinjeksjon hos personer med artrose i tommelens rotledd. Langtidseffektene og sikkerhet vil undersøkes i en åpen forlengelsesstudie med 18 mnd. varighet.

Om studien

Vitenskapelig tittel

En norsk klinisk studie som sammenlikner kortisoninjeksjon, saltvannsinjeksjon og en ergoterapi-intervensjon ved artrose i tommelens rotledd (PICASSO)

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 01.10.2023 fram til 01.10.2025

Hvem kan delta?

Studien er åpen for inkludering fra 01.10.2023 fram til 01.10.2025

Dersom du ønsker å delta i studien kan du kontakte din fastlege som kan henvise deg til revmatologisk avdeling på Diakonhjemmet sykehus, Martina Hansens Hospital, Stavanger Universitetssykehus, Haugesund revmatismesykehus, St. Olav Hospital eller Nordlandssykehuset Bodø.

Hva innebærer studien?

Vårt mål er å bedre behandlingen av de med artrose i tommelens rotledd. Ergoterapi og kortisoninjeksjoner tilbys ofte som behandling. Til tross for dette vet vi lite om effekten av kortisoninjeksjoner på smerte og betennelse i tommelens rotledd, og hvordan effekten av kortisoninjeksjoner er sammenliknet med ergoterapi. PICASSO er en randomisert, placebokontrollert legemiddelstudie, hvor den første fasen varer i seks måneder (fase 1).


Deltagerne blir tilfeldig tildelt en av tre behandlingsalternativer: Injeksjon med kortison i tommelens rotledd, injeksjon med saltvann i tommelens rotledd, eller ergoterapibehandling. Havner du i en av gruppene som får injeksjon er studien dobbeltblindet, som betyr at verken du eller de som følger deg opp vet hvilken injeksjon som er gitt.


Etter seks måneder (fase 2) kan du få en annen behandling enn den du opprinnelig ble tildelt. Du følges opp frem til studiens slutt etter 2 år. Etter inklusjon i studien vil du møte til time på sykehuset 4 ganger i løpet av fase 1 av studien, der du vil svare på spørreskjemaer om blant annet smerte i ledd, daglig funksjon og livskvalitet, i tillegg til at det vil gjøres en klinisk undersøkelse og en ultralydundersøkelse av hendene dine. I fase 2 møter du på sykehuset ved ønske om en ny injeksjon og på slutten av studien etter 2 år. I tillegg skal du ta røntgen av hånd ved oppstart av studien og etter 2 år, og MR av tommelens rotledd ved oppstart av studien og etter 4 uker.


Alle utgifter du har i forbindelse med studien, inkludert reiseutgifter, vil dekkes.

Vær oppmerksom

Ved å delta i studien følges du opp tettere enn det som er rutine ved behandling av håndartrose. Alle behandlingsalternativene kan gi en bedring av smerte og funksjon av tommelens rotledd. Både ergoterapi og kortisoninjeksjoner er trygge og enkle behandlingsalternativer, som har vært hyppig brukt ved håndartrose i mange tiår. 

Ulempene er at oppfølgingen fører til noe økt tidsbruk, da det vil bli hyppigere og mer omfattende undersøkelser enn i vanlig klinisk praksis, du kan ikke bruke NSAIDs i form av tablett og/eller gel de første 12 ukene eller annen kortisonbehandling de første 24 ukene av studien, og det finnes noen sjeldne komplikasjoner som følge av injeksjoner som for eksempel infeksjon, tap av underhudsfett ved innstikkstedet eller skade på nerver og blodkar. Risikoen for dette minimeres ved å bruke ultralydveiledning og ren prosedyre ved injeksjon.

Kontaktinformasjon

Kontaktperson ved Diakonhjemmet sykehus:

Ida K. Bos-Haugen
Telefon: 95859884
E-post: ida.haugen@diakonsyk.no

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus
  • Helse Stavanger
  • Martina Hansens Hospital
  • Nordlandssykehuset
  • St. Olavs Hospital