Oppdatert kunnskap om vaksinerespons Nor-vaC

Forrige uke var det seminar for ansatte som har bidratt til Nor-vaC studien ved sykehuset. Studien undersøker vaksinerespons hos pasienter med svekket immunforsvar i forbindelse med covid-vaksinasjon.

Publisert 11.05.2022
Sist oppdatert 27.12.2023
Deltakere på nor-vac seminaret i mai

​Tirsdag 3. mai var det duket for seminar der deltakerne fikk høre innlegg fra eksperter på SARS-CoV-2, se studieresultater og høre om veien videre for prosjektet. Studien har så langt resultert i to publikasjoner og har bidratt til å forme FHI sine vaksinasjonsråd for utsatte pasientgrupper under pandemien.

Nor-vaC er et samarbeidsprosjekt mellom Diakonhjemmet sykehus, Folkehelseinstituttet (FHI), Immunologisk avdeling ved Oslo Universitetssykehus (OUS) og Akershus Universitetssykehus (Ahus)​

Studien undersøker hvor god og langvarig beskyttelse Covid-19 vaksinen gir til personer som bruker immundempende behandling på grunn av revmatologisk sykdom. Til sammen er rundt 2000 pasienter inkludert i studien fra Diakonhjemmet og Ahus.     

Stipendiatene Ingrid Jyssum og Ingrid E. Christensen

Stipendiatene Ingrid Jyssum og Ingrid E. Christensen informerer om resultatene så langt i studien.

Seminaret samlet rundt 75 ansatte ved sykehuset som på ulikt vis har bidratt til Nor-vaC studien gjennom det siste året. Studieresultater ble presentert av stipendiatene Ingrid Jyssum og Ingrid E. Christensen, der de blant annet kunne vise at også pasienter som bruker Rituximab har vaksinerespons etter gjentatte vaksinedoser.

Foreløpige resultater vedrørende pasienter med inflammatorisk tarmsykdom ble presentert av gastroenterolog Kristin Jørgensen fra Ahus. Forsker og vaksineekspert, Gunnveig Grødeland, holdt et innlegg om dagens koronavaksiner, og mulighetene man har for videre utvikling av vaksiner. Professor i immunologi, Ludvig Munthe, fortalte engasjert om hva som skjer når immunsystemet møter SARS- CoV-2 viruset. Med dette som bakteppe kunne de skissere hva man har lært om covid og vaksinerespons så langt, og hvordan pandemien kan arte seg videre.

Studien er muliggjort av en rekke ansatte på sykehuset. Forsker og overlege Guro Løvik Goll poengterer at seminaret var ment som en takk for alt arbeidet de har gjort for å kunne etablere og drive denne studien.

– Jeg vil gi en spesiell takk til Avdeling for medisinsk biokjemi og bioingeniørene ved sykehuset som har gitt oss masse god hjelp. De var helt vesentlige for at vi fikk studien i gang så tidlig som i februar 2021. Takk også til helsesekretærene som vennlig og tålmodig har hjulpet studiedeltakerne våre! Og takk til sykepleiere på revmatologisk poliklinikk og sengepost som virkelig har stilt opp for studien, sier Løvik Goll.

Funn så langt​

Til nå har forskerne i Nor-vaC publisert to vitenskapelige artikler som beskriver vaksineresponsen hos IBD-pasienter og artritt-pasienter på immundempende behandling. Blant annet viser studien at selv uten antistoff-respons kan pasienten ha god beskyttelse fra T-cellene sine. Vi har også sett at pasientene i studien får immunrespons på vaksinen, men svakere enn hos friske. Studien har vist at det er god nytte av repeterte vaksinedoser og vi har lært mye om hvordan ulike legemidler påvirker vaksineresponsen. Du kan lese mer om dette i originalartiklene eller i tidligere oppdateringer om Nor-vaC (lenker under).

Fremover skal forskerne se på effekten av fjerde og femte vaksinedose hos pasientgruppene. De vil også studere den cellulære immunresponsen (T-celleresponsen) nærmere.

Hvordan samler stud​​ien informasjon:

Deltakerne i studien tok en blodprøve før sin første vaksinedose mot Covid-19. Deretter tas det nye blodprøver 2-4 uker etter hver vaksinedose. Studien planlegger å ta jevnlige blodprøver av deltakerne ved videre vaksinering, slik at man kan se hvor lenge antistoffer og immunitet mot covid-19 holder seg. Forskerne planlegger å følge med på vaksineresponsen hos deltakerne i inntil fem år. De som deltar i forskningsprosjektet får svar på sine vaksineprøver (antistoffer) på helsenorge.no.

Enkelte av deltakerne tar utvidede blodprøver slik at forskerne kan kartlegge grundig hvor godt T-cellene i immunsystemet har reagert på vaksinen.

Forskningsarti​​​klene

Immunogenicity and Safety of Standard and Third Dose SARS‐CoV‐2 Vaccination in Patients​ on Immunosuppressive Therapy - Syversen - - Arthritis & Rheumatology - Wiley Online Library

Humoral and cellular immune responses to two and three doses of SARS-CoV-2 vaccines in rituximab-treated patients with rheumatoid arthritis: a prospective, cohort study - PMC (nih.gov)

Tidligere saker om N​​or-vaC

Tredje vaksinedose har positiv effekt på pasienter som bruker immundempende medisiner.

Les om Nor-vaC-studien