nor-vac

All informasjon om Nor-vaC-studien finner du her

Ved Diakonhjemmet sykehus pågår et forskningsprosjekt som undersøker hvor god og hvor langvarig beskyttelse Covid-19 vaksiner gir til personer som bruker immundempende behandling grunnet revmatologisk sykdom. Her finner du oppdatert informasjon til deg som deltar i studien, samt generell informasjon om studien.

Publisert 22.06.2022
Sist oppdatert 15.01.2024
Lege i samtale med pasient, med ansiktet mot fotografen, pasienten ser vi bakfra
Nor-vaC ser nærmere på effekten av Covid-19 vaksinen hos personer som tar immundempende medisiner.

Generelt om Nor-vaC studien

Nor-vaC skal se nærmere på effekten av Covid-19-vaksiner hos personer som bruker immundempende medisiner.

Nor-vaC studien ønsker å avklare om vaksiner mot Covid-19 gir tilstrekkelig beskyttelse hos personer som bruker immundempende legemidler. Det er også av stor betydning å få vite hvor lenge vaksiner beskytter, og hvor ofte personer som bruker immundempende medisiner trenger oppfriskingsdoser for å opprettholde god beskyttelse mot alvorlig sykdom.

Studien har fått veldig god respons fra pasientene ved Revmatologisk avdeling. Av kapasitetsgrunner er studien derfor nå stengt for nye deltakere. ​

Koronavaksine høst- og vintersesongen 2023 og 2024

FHI anbefaler høsten 2023 en ny, oppdatert oppfriskingsvaksine mot Covid-19 til deg som bruker immundempende medisiner mot revmatisk sykdom. Vaksinen vil være tilgjengelig fra tidlig i oktober, og du får vaksinen gratis på Nydalen vaksinesenter. Du bestiller time per telefon, se mer informasjon.

Er du deltaker? Her er nyttig og viktig informasjon

Takk for at du deltar i Nor-vaC studien, som har gitt svært nyttig informasjon om hvor godt og langvarig koronavaksiner gir beskyttelse mot Covid-19. Oppdatert, praktisk informasjon finner du nedenfor.

Om blodprøvetaking for deg som deltar i studien

Vi minner om at prøvetaking i studien tar pause fra 1.2.24 og frem til sommeren. Vi sender ut ny informasjon  når prøvetaking starter opp igjen.

Noen deltakere vil bli kontaktet direkte fra studiesykepleier for individuelle avtaler.

For deg som er med i Nor-vaC studien, er det ønskelig med blodprøver 

  • FØR vaksinasjon, helst ikke mer enn 2 uker før 
  • DERETTER 2-4 uker etter

Vi planlegger også innsamling av blodprøver 6, 12, 18 og 24 måneder etter at vaksinen er satt. Plan for prøvetaking revideres imidlertid jevnlig i samarbeid med våre partnere på OUS, AHUS og FHI. Vi planlegger å ha tilbudet om blodprøvetaking åpent ut januar 2024, og tar deretter en pause frem til sommeren.

Deltakere i Nor-vaC studien oppfordres også til å ta blodprøver i forbindelse med påvist koronasykdom:

  • 2-4 uker, 6, 12, 18 og 24 måneder etter positiv Covid-19-test

--------------------------------------------

Blodprøvene til studien kan tas på Revmatologisk poliklinikk på Diakonhjemmet sykehus mandager og tirsdager kl.16-20 i desember 2023 og januar 2024. Benytt hovedinngangen.

-------------------------------------------

Til deg som tar utvidede blodprøver (T celle prøver)  i Nor-vaC-studien

Vi vil gjerne ha kontakt med deg før du tar oppfriskingsdose, slik at vi kan ta utvidede blodprøver.

Vi ber deg ta kontakt på nor-vac@diakonsyk.no, og slik be om at studiesykepleier kontakter deg. Vi ber om at du ikke deler sensitive personopplysninger på e-post.

Du vil bli oppringt for å avtale tidspunkt for blodprøvetaking.

Om Covid-19-testing for deg som deltar i Nor-vaC

Dersom du får symptomer på korona-virus ber vi om at du tar en hjemmetest for å påvise smitten så sikkert som mulig. Generelt råd fra Folkehelseinstituttet er at man ikke lenger trenger slik testing, men som studiedeltager håper vi at du likevel tester deg.  

Om spørreskjema

Du vil motta jevnlige spørreskjema via sikker nettløsning, som tidligere. Vi etterspør jevnlig endring i medikasjon og gjennomgått infeksjon med koronavirus (Covid-19 sykdom).

Oppdatert desember 2023

Basert på resultatene fra Nor-vaC og andre studier, kan det være grunn til å tro at effekten av vaksiner generelt er litt nedsatt hos mennesker som bruker immundempende legemidler. Vi ønsker derfor å undersøke effekten av andre vaksiner enn koronavaksiner i de blodprøvene som uansett blir samlet inn til Nor-vaC studien.

Noen av disse vaksinene anbefales du å ta årlig, andre vaksiner tas bare unntaksvis. For alle de nevnte vaksinene er likevel interessante å undersøke vaksineresponsen i denne pasientgruppen. De aktuelle analysene vil bli utført hos våre samarbeidspartnere på OUS og på FHI.

Vaksinene det er snakk om er:

  • Influensavaksine
  • Pneumokokk-vaksine
  • Vaksine mot herpes zoster
  • Oppfriskingsdoser av MMR-vaksine
  • HPV-vaksine
  • Vaksine mot hepatitt (leverbetennelse)

-----------------------------------------------

Dersom du ikke ønsker at dine blodprøver brukes til å evaluere hvor godt andre vaksiner enn koronavaksiner virker, ber vi om at du melder fra til Nor-vaC studiesykepleier på telefon 22 45 15 00.

Dersom du er positiv til å delta i disse utvidete undersøkelsene behøver du ikke å foreta deg noe.

-----------------------------------------------

Hvis du har spørsmål om studien

Hvis du deltar og har spørsmål om studien ber vi deg benytte denne e-postadressen: nor-vac@diakonsyk.no. Henvendelser dit vil vanligvis bli besvart innen et døgn. Vår studiesykepleier vil om nødvendig ta kontakt med deg på telefon. Unngå å legge inn sensitive opplysninger. Av kapasitetsgrunner ber vi om at du unngår å ringe sykehuset med spørsmål vedrørende studien. 

Tusen takk for at du hjelper oss med viktig og nyttig forskning! Vi håper at du vil være med oss i Nor-vaC studien videre.

Resultater fra studien

Nor-vaC studien har så langt resultert i en rekke publiserte vitenskapelige artikler i meget gode tidsskrifter. Resultater er også presentert på store kongresser, og er spredt ut til forskere, leger, fagmiljøer og pasienter i mange land. 

Oppsummering for to av artiklene

Effekten av vaksinasjon mot covid-19 hos pasienter med revmatoid artritt som bruker rituximab

Immunrespons etter tredje vaksinedose hos pasienter på immundempende medisiner​

Publikasjonene

Humoral and cellular immune responses to two and three doses of SARS-CoV-2 vaccines in rituximab-treated patients with rheumatoid arthritis: a prospective, cohort study​.

Immunogenicity and Safety of Standard and Third Dose SARS-CoV-2 Vaccination in Patients on Immunosuppressive Therapy​

Bjørlykke KH, Ørbo HS, Tveter AT, Jyssum I, Sexton J, Tran TT, Christensen IE, Kro GB, Kvien TK, Jahnsen J, Munthe LA, Chopra A, Warren DJ, Mjaaland S, Haavardsholm EA, Grødeland G, Provan SA, Vaage JT, Syversen SW, Goll GL, Jørgensen KK. Four SARS-CoV-2 vaccine doses or hybrid immunity in patients on immunosuppressive therapies: a Norwegian cohort study. Lancet Rheumatol. 2023 Jan;5(1):e36-e46. doi: 10.1016/S2665-9913(22)00330-7. Epub 2022 Nov 16. PMID: 36415604; PMCID: PMC9671616.

Syversen SW, Jyssum I, Tveter AT, Sexton J, Christensen IE, Tran TT, Bjørlykke KH, Mjaaland S, Warren DJ, Kvien TK, Chopra A, Kro GB, Jahnsen J, Munthe LA, Haavardsholm EA, Grødeland G, Vaage JT, Provan SA, Jørgensen KK, Goll GL. Immunogenicity and safety of a three-dose SARS-CoV-2 vaccination strategy in patients with immune-mediated inflammatory diseases on immunosuppressive therapy. RMD Open. 2022 Nov;8(2):e002417. doi: 10.1136/rmdopen-2022-002417. PMID: 36328399; PMCID: PMC9638754.

Christensen IE, Jyssum I, Tveter AT, Sexton J, Tran TT, Mjaaland S, Kro GB, Kvien TK, Warren DJ, Jahnsen J, Munthe LA, Haavardsholm EA, Vaage JT, Grødeland G, Lund-Johansen F, Jørgensen KK, Syversen SW, Goll GL, Provan SA. The persistence of anti-Spike antibodies following two SARS-CoV-2 vaccine doses in patients on immunosuppressive therapy compared to healthy controls-a prospective cohort study. BMC Med. 2022 Oct 5;20(1):378. doi: 10.1186/s12916-022-02587-8. PMID: 36199139; PMCID: PMC9534475.

​Samarbeidsprosjekt me​​d stor betydning

Nor-vaC studien er et samarbeidsprosjekt mellom Diakonhjemmet sykehus, Folkehelseinstituttet (FHI), Oslo Universitetssykehus (OUS) og Akershus Universitetssykehus (AHUS). Resultatene fra studien vil hjelpe å utforme best mulig vaksineråd til mennesker som bruker immundempende medisiner.

Deltakerne i studien tar blodprøver før og etter hver vaksinedose. Deltakerne tar også prøver etter gjennomgått Covid-19. Noen av deltakerne tar utvidete blodprøver for særlig grundig kartlegging av hvor godt immunsystemet har reagert på vaksinen. De som deltar i forskningsprosjektet får svar på sine vaksineprøver (antistoffer) på helsenorge.no. Studien planlegger å ta jevnlige blodprøver av deltakerne, slik at man kan se hvordan immuniteten mot SARS-CoV-2 virus holder seg. Studien planlegger å følge med på vaksineresponsen hos deltakerne i inntil 5 år.

Studien har vært mye omtalt i NRK og aviser. Det viktigste er at Nor-vaC studien har gitt Folkehelseinstituttet og norske fagmiljøer et godt kunnskapsgrunnlag for råd vedrørende vaksinering gjennom hele pandemien.

Vaksinen mot Covid-sykdom settes ikke ved Diakonhjemmet sykehus, men i regi av kommune/bydel. Deltakelse i denne studien har ingen innvirkning på pasientens plass i vaksinekøen, eller hvilken vaksinetype vedkommende får.