Tredje vaksinedose har positiv effekt på pasienter som bruker immundempende medisiner.

23. desember 2021 publiserte forskere fra Diakonhjemmet sykehus i samarbeid med Oslo universitetssykehus, Akershus Universitetssykehus HF og Folkehelseinstituttet en studie i The Lancet Rheumatology. Studien er blitt mye omtalt i media bl.a. på NRKs nettsider, radio og på Dagsrevyen på juleaften.

Publisert 05.01.2022
Sist oppdatert 28.12.2023
fra høyre: Ingrid Jyssum, Guro Løvik Goll og Silje Syvertsen. Foto: Bitte Stenvik
Fra Høyre: Ingrid Jyssum, Guro Løvik Goll og Silje Syversen. Foto: Bitte Stenvik. Bildet er tatt i en annen sammenehng.

Dagsrevyen 24. desember – Tredje dose og immundempende medisiner (tv.nrk.no)

Om funn​ene

Artikkelen utgår fra Nor-vaC studien og undersøker effekten av Covid-19 vaksinen hos en gruppe på 87 revmatoid artritt-pasienter som bruker den immundempende medisinen rituximab. Mange av pasientene dannet ikke antistoffer hverken etter vanlig vaksinering eller etter tredje dose. Forskerne fant imidlertid at de fleste av pasientene fikk immunologisk respons i form av T celler etter vanlig vaksinering og at en tredje dose forsterket dette.

– Sammen med Immunologisk avdeling OUS har vi gjort detaljerte analyser på hvordan T-cellene reagerer på korona-virus og er blant de første i verden som kartlegger T celle responsen såpass detaljert. Sier stipendiat og førsteforfatter Ingrid Jyssum. -Det er veldig gledelig at selv de pasientene som ikke fikk noen antistoff-respons har en tydelig T-celle respons – og at den styrker seg når våre sårbare pasienter får flere vaksinedoser.

Bivirkninge​​​r av vaksinen

Forskerne undersøkte også bivirkninger etter vaksinering med både to og tre doser hos disse pasientene. De registrerte ingen alvorlige bivirkninger, og sammenlignet med friske personer var det færre pasienter som opplevde bivirkninger i det hele tatt.

Forfatterne av artikkelen konkluderer med at både vanlig vaksinering og tredje dose vaksinering er trygt og bør anbefales for denne pasientgruppen. De understreker at studien gir ny kunnskap om vaksineresponsen både generelt og for gruppen som behandles med rituximab. Jyssum forteller: -Dette arbeidet tror vi vil få betydning for klinisk praksis, noe som også illustreres av den kommentarartikkelen som ledsager vår egen publikasjon.

Konklu​sjon

– Våre resultater illustrerer hvordan immunsystemet kan styrke evnen sin til å gjenkjenne SARS-CoV-2 når det får møte viruset flere ganger i form av vaksinedoser. Denne evnen til å forbedre responsen ved gjentatt eksponering er viktig for immunsvekkete pasienter, men den er også viktig for den friske befolkningen. Det forteller forsker og overlege Guro Løvik Goll.

Les artikkelen (thelancet.com)

Forf​attere

Øvrige forfattere fra sykehuset er Anne Therese Tveter, Sella A Provan, Joseph Sexton, Tore K Kvien, Espen A Haavardsholm og Silje Watterdal Syversen. Artikkelen er skrevet i samarbeid med forskere fra Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus og Folkehelseinstituttet.

Om N​or-vaC

Nor-vaC studien har inkludert ca. 2000 pasienter ved Revmatologisk avdeling Diakonhjemmet og Gastromedisins​k avdeling AHUS. Studien følger immunresponsen etter korona-vaksiner hos pasienter som behandles med tunge immundempende legemidler.

Les om Nor-vaC-studien