Heidi A. Zangi feiret som sykehusets 16. professor

Heidi A. Zangi, ansatt både ved Institutt for helse på VID og på sykehuset, er blitt professor i helse og rehabilitering.

Publisert 02.02.2023
Hedi A Zangi poserer med blomster
​1. februar ble Zangi og hennes ferske professorstilling markert. Da holdt hun forelesningen «Jeg er så mye mer enn min sykdom – hvordan styrke helse og egenmestring ved langvarige helseutfordringer?» 

Sykehusets 16. profe​​ssor

Heidi A.  Zangi er med dette sykehusets 16. professor i arbeid, men den første professor i sykepleie. Se hele listen nederst.

- I norsk sammenheng er dette ekstraordinært. Hele vår tilnærming til forskning på sykehuset er ekstraordinær: Vi har flere nasjonale funksjoner, ble i fjor tildelt midler til et nytt nasjonalt klinisk forskningssenter og får en betydelig andel av forskningstildelingene fra HSØ og Forskningsrådet – langt mer enn hva sykehusets størrelse skulle tilsi. Klinikknær forskning er et av sykehusets varemerker. Det er en strategisk satsing vi er stolte av, sa HR-direktør Therese Bjor Rønningen under markeringen.

Zangis sykehuska​​​rriere

Zangi har, siden hun ble utdannet sykepleier i 1982, arbeidet i ulike stillinger ved sykehuset, som klinisk sykepleier, leder, prosjektleder, sykepleiefaglig rådgiver og forsker. Hun fullførte embetsstudiet i sykepleievitenskap i 1996, relatert til klinisk kompetanseutvikling for sykepleiere. Ph.d-graden, som hun avla i 2012, omhandlet forskning på livsstyrketrening som et rehabiliteringsprogram for personer med revmatiske sykdommer.

Kombinert ​​stilling

Zangi har siden 2013 også vært ansatt som førsteamanuensis ved VID med programansvar for videreutdanning i livsstyrketrening gjennom oppmerksomt nærvær og mestringsfremmende kommunikasjon (VULS). 
Zangis vitenskapelige forskning omhandler tre kunnskapsområder, forskning på livsstyrketrening, sykepleierens rolle og funksjon i behandling av pasienter med revmatiske sykdommer og pasientundervisning, læring og mestring for mennesker med revmatiske og muskelskjelett-sykdommer.

Alle dagen​s professorer

Her er professorene som pr i dag jobber både på sykehuset og som professorer på ulike universiteter og høyskoler: 

 • Ingrid Agartz, psykiater
 • Randi Ulleberg, psykiater
 • Odin Hjemdal, psykologspesialist
 • Christian Tamnes, psykologspesialist 
 • Nils Inge Landrø, psykologspesialist
 • Espen Molden, farmasøyt
 • Anette Hylen Ranhoff, overlege
 • Espen Haavardsholm, overlege
 • Till Uhlig, overlege
 • Hilde Berner Hammer, overlege
 • Sella Provan, overlege
 • Ingvild Kjeken, ergoterapeut
 • Hanne Dagfinrud, fysioterapeut
 • Nina Østerås, fysioterapeut
 • Heidi A. Zangi, sykepleier
 • Tore Kvien, overlege, professor emeritus