– Vi sikrer prøveresultater du kan stole på

15. april er den internasjonale bioingeniørdagen. Vi hedrer alle de viktige bioingeniørene på laboratorier rundt om i landet, og spesielt våre egne bioingeniører på Avdeling for medisinsk biokjemi og Senter for Psykofarmakologi.

Publisert 15.04.2024
Sist oppdatert 25.04.2024
En gruppe mennesker som poserer for et bilde
– Vi sikrer prøveresultater du kan stole på, sier bioingeniørene fra Vinderen og Steinerud, som er samlet for anledningen.

En bioingeniør jobber i et medisinsk laboratorium, og gjør det tekniske arbeidet med prøvetaking og analyse. Bachelorutdanningen gir en beskyttet tittel.

Denne spesialiserte kompetansen fyller viktige funksjoner i helsevesenet. Funksjoner som er av avgjørende betydning for liv og helse. En bioingeniør er en viktig samarbeidspartner, og enhver sykehusprofesjon er avhengig av bioingeniørenes arbeid i både pasientbehandling og diagnostikk.

– Bioingeniørenes rolle er viktig, men kanskje ikke synlig for alle. De analyserer og vurderer prøvesvar som gis ut til rekvirentene, og er vesentlige i pasientbehandlingen, sier avdelingsleder May-Britt Solem, Avdeling for medisinsk biokjemi.

Årets tema er kvalitetsarbeid og pasientsikkerhet. Avdelingen har fem fagansvarlige bioingeniører som er ekstra godt drillet på dette. Kai Guttulsrød er en av dem.

Jeg valgte bioingeniør fordi jeg er interessert i realfag og teknologi. Som fagansvarlig får jeg mulighet til å fordype meg i et av våre fagfelt.
En mann med briller
– Det er givende og meningsfylt å sikre gode helsetjenester, sier fagansvarlig bioingeniør Kai Guttulsrød.

– En fin kombinasjon av å jobbe med mennesker og teknologi

Guttulsrød har overordnet faglig ansvar for analyser og instrumenter som ligger til sin seksjon: Oppfølging av analysekvalitet, prosedyrer, varebestilling, service av utstyr og opplæring av nyansatte og studenter.

– Jeg valgte bioingeniør fordi jeg er interessert i realfag og teknologi. Som fagansvarlig får jeg mulighet til å fordype meg i et av våre fagfelt.

Han har jobbet på Diakonhjemmet siden desember 2011.

– Yrket er en fin kombinasjon av å jobbe med mennesker og teknologi, og å bidra til riktig diagnose og god pasientbehandling. I tillegg bidrar vi med opplæring og rådgivning.

Gratulerer med dagen, bioingeniører!