– Vi lar oss ikke knekke, osteoporose kan behandles

Lærings- og mestringssenteret (LMS) tilbyr nå kurs for pasienter med osteoporose og deres pårørende.

Publisert 07.12.2022
Sist oppdatert 14.06.2024
Fem damer som underviser på osteoporosekurset sitter rundt et lite bord på LMS' lokaler
Sentrale aktører på osteoporosekurset evaluerer siste kurs: Fra venstre: sykepleier Kirstine Sverre, fysioterapeut og LMS-ansatt Randi Sørland, revmatolog Birgitte Nellemann, likeperson Kristin Isabella Kirkengen Espe og farmasøyt Kirsten Viktil, alle und

Osteoporose, det samme som benskjørhet, er en systemisk skjelettsykdom med redusert benmasse og endringer av benvevets mikroarkitektur. Dette fører til økt sårbarhet av skjelettet og økt bruddrisiko.​

Norge topper

​Norge topper verdens bruddstatistikk med rundt 9 000 hoftebrudd og 15 000 håndleddsbrudd årlig. I 2020 ble det registrert mer enn 1000 pasienter med osteoporose ved Diakonhjemmet sykehus, fordelt på kirurgisk, medisinsk og revmatologisk avdeling. Det er høy risiko for nedsatt funksjon etter brudd og det er økt mortalitet etter hoftebrudd.
 
Osteoporose er underdiagnostisert og underbehandlet. Formålet med den medisinske behandling er å redusere risikoen for brudd i fremtiden.
 
Lærings- og mestringskurs for pasienter med osteoporose ble første gang gjennomført som en pilot i november 2021. Nå er det etablert som et fast tilbud. Kurset er klinikkovergripende med en tverrfaglig arbeidsgruppe bestående av likeperson, revmatolog, sykepleier, farmasøyt og fysioterapeuter.
 
– Vårt ønske er at økt helsekompetanse skal bidra til at pasientene tar kvalifiserte beslutninger om behandlingen av deres osteoporose, sier Birgitte Nellemann, overlege og postdok-stipendiat ved Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning. 
– Per i dag finnes det ikke andre kurstilbud til pasienter med osteoporose i Oslo.
 
Kurset gjennomføres i gruppe med 10-12 deltagere, og det er lagt opp til spørsmål og erfaringsutveksling underveis. En likeperson, det vil si en person som selv har osteoporose, deltar gjennom hele kurset.

Mestring

Fokus i kurset er mestring, – hvordan leve godt med osteoporose. Temaer er blant annet: hva er osteoporose, viktigheten av medikamenter, kosthold og trening. Kurset går over en og en halv dag, to ganger per semester.
 
– Som i alle andre LMS-kurs erfarer vi at mange uttrykker at det viktigste var å treffe andre i samme situasjon, sier kursleder Randi Sørland, rådgiver på LMS.
 
– En del føler skam og opplever seg alene med en usynlig sykdom. Vi ønsker å avvæpne gamle myter og unødig engstelse ved å la deltagerne erfare at det er mulig å leve et aktivt liv med osteoporose.
 
I løpet av kurset har de to treningsøkter med fokus på styrke, balanse og holdningsøvelser. Som likepersonen Kristin Isabella Kirkengen Espe sier:
 
– Jeg gjør alt jeg gjorde før, men bare på en annen måte.

Kunnskap

Det er en tendens til benektelse, medisinvegring og skamfølelse, særlig hos yngre pasienter med osteoporose. På kurset får deltagerne en grundig gjennomgang av ulike medikamenter ved både revmatolog og farmasøyt, hvilket gir dem et velinformert grunnlag for å ta imot behandling for osteoporose.
 
– Det siste kurset fikk terningkast seks av alle deltakere, så her er det bare å henvise flere – også de yngre, sier Sørland. - Det er slett ikke bare gamle damer som får osteoporose.​
 
De som ikke er pasient på Diakonhjemmet, må ha henvisning fra lege for å delta.