Pasientkurs

Hjertesvikt

Kurset passer for deg som har hjertesvikt og dine pårørende/nærstående.

9.
april
2024
2 dager
 1. 09. apr. 2024, 08:45 - 14:30
 2. 10. apr. 2024, 08:45 - 14:15

Tid og sted

Når

 1. 09. apr. 2024, 08:45 - 14:30
 2. 10. apr. 2024, 08:45 - 14:15

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Hvor

DBL-bygget

Henvisning fra lege eller andre henvisere sendes til:

Diakonhjemmet sykehus, Medisinsk poliklinikk
Postboks 23 Vinderen
0319 Oslo

Cirka 3-4 uker før kursstart får du tilsendt invitasjon til kurset med program og informasjon om hvor du kan ringe for å melde deg på. Etter kurset sendes en bekreftelse til henviser på at du har deltatt.

Om kurset

Kurset foregår på dagtid fordelt på 2 dager, 6 timer per gang. Det er som regel 8-12 deltagere. På kurset møter du fagpersoner med kunnskap om hjertesvikt og en likeperson som selv har hjertesvikt. Fokus i kurset er hvordan du best mulig kan mestre dagliglivets utfordringer og påvirke egen helse positivt. Kurset holdes vanligvis to ganger i året.

Sentrale temaer

 • Hva er hjertesvikt? Årsaker, symptomer og behandling
 • Legemidler og legemiddelbruk ved hjertesvikt
 • Hjertesykdom og psykisk helse
 • Fysisk aktivitet
 • Daglige gjøremål. Forventninger og prioriteringer
 • Kosthold ved hjertesvikt
 • Hvordan leve med hjertesvikt?

Kursavgift

Deltagerne betaler spesialisttakst (det samme som en poliklinisk konsultasjon) for hele kurset. Ingen egenandel ved frikort. Pårørende deltar gratis.

Se kursprogram

Kontakt

Relevante behandlinger