Pasientkurs

Hjertesvikt

Kurset passer for deg som har hjertesvikt og dine pårørende/nærstående.

16.
oktober
2024
2 dager
 1. 16. okt. 2024
 2. 17. okt. 2024

Tid og sted

Når

 1. 16. okt. 2024
 2. 17. okt. 2024

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Hvor

DBL-bygget

Henvisning fra lege eller andre henvisere sendes til:

Diakonhjemmet sykehus, Medisinsk poliklinikk
Postboks 23 Vinderen
0319 Oslo

Cirka 3-4 uker før kursstart får du tilsendt invitasjon til kurset med program og informasjon om hvor du kan ringe for å melde deg på. Etter kurset sendes en bekreftelse til henviser på at du har deltatt.

Om kurset

Kurset foregår på dagtid fordelt på 2 dager, 6 timer per gang. Det er som regel 8-12 deltagere. På kurset møter du fagpersoner med kunnskap om hjertesvikt og en likeperson som selv har hjertesvikt. Fokus i kurset er hvordan du best mulig kan mestre dagliglivets utfordringer og påvirke egen helse positivt. Kurset holdes vanligvis to ganger i året.

Sentrale temaer

 • Hva er hjertesvikt? Årsaker, symptomer og behandling
 • Legemidler og legemiddelbruk ved hjertesvikt
 • Hjertesykdom og psykisk helse
 • Fysisk aktivitet
 • Daglige gjøremål. Forventninger og prioriteringer
 • Kosthold ved hjertesvikt
 • Hvordan leve med hjertesvikt?

Kursavgift

Deltagerne betaler spesialisttakst (det samme som en poliklinisk konsultasjon) for hele kurset. Ingen egenandel ved frikort. Pårørende deltar gratis.

Se kursprogram (PDF)

Kontakt

Relevante behandlinger