En gruppe mennesker i hvite labfrakker

Medisinsk poliklinikk og Senter for kreftbehandling

Medisinsk poliklinikk behandler pasienter innen generell indremedisin med de fleste grenspesialiteter. Vi har behandlingstilbud innenfor hjerte- og lungesykdommer, infeksjonssykdommer, diabetes og diabetiske fotsår, gastroenterologi, hematologi og geriatri.

Vi har i tillegg undersøkelses- og behandlingsfunksjoner for inneliggende pasienter. Pasienter må ha henvisning for å komme til Medisinsk poliklinikk.

Inngang til Medisinsk poliklinikk er fra Reidar Kobros vei. Her finnes også blodprøvetaking.

Tverrfaglig utredning av:

 • Kognitiv (mental) svikt, ofte er det spørsmål om demens
 • Falltendens
 • Funksjonssvikt, det vil si økende hjelpebehov
 • Synkope (besvimelse, også ikke-geriatriske pasienter)
 • Vurdering av legemidler og interaksjoner/bivirkninger, særlig ved bruk av mange legemidler
 • Kontroller etter hjerneslag
 • Førerkortvurdering (hos eldre)

 • Utredning av hjertesykdommer
 • Hjerteundersøkelser som Belastnings – EKG, 24 timers EKG og blodtrykk, ECCO – ultralyd og TØE – trans esophagal ecco
 • Hjertesvikt – og atrieflimmer- behandling og kontroller
 • Medikamentell behandling og oppfølging av spesialist
 • Hjerterehabilitering
 • Kurs tilbud via LMS- læring- og mestringssenter

Vi utreder og følger opp tilstander i lunger og luftveier. Hovedvekten er polikliniske pasienter, men vi har også øyeblikkelig hjelp og inneliggende pasienter. Det er et nært samarbeid mellom lungeleger og lungesykepleiere.

Ved lungepoliklinikken utføres:

 • Lungefunksjonstester (spirometri, diffusjonstest)
 • CPET
 • 6 minutters gangtest
 • Bronkoskopi
 • Pleuratapping
 • Innleggelse av pleura/thoraksdren
 • Oksygenutredning/behandling
 • Utredning for søvnapnoe
 • CPAP/BIPAP/ASV-behandling
 • Hjemmebesøk ved lungesykeplepeier til oksygenbrukere
 • Oppfølging ved røykeslutt
 • LMS: KOLS-skole

 • Veiledning og opplæring av pasienter med nyoppdaget diabetes
 • Oppfølging av diabetespasienter
 • Tilpassing av insulinpumper og glukosesensorer
 • Kurs tilbud via LMS læring og mestringssenter
 • Oppfølging av diabetiske fotsår med egen sårsykepleier
 • Ernæringsfysiolog

Behandler pasienter med sykdommer i mage/tarm systemet. Det blir gitt infusjoner ved Senter for infusjonsbehandling og pasientene blir fulgt opp av sykepleier og lege.

 • IBD, IBS, pakkeforløp kreft
 • Symptomutredning
 • Blodprøver, fecaltester
 • Infusjonsbehandling jern, biologiske legemidler, blod
 • Henvisning til undersøkelser, skopier, kirurgi
 • Kontroller og oppfølging
 • Ernæringsfysiolog

Senter for kreftbehandling tilbyr et fullverdig tilbud innen alle vanlige kreftformer. Dette inkluderer medikamentell behandling av brystkreft, prostatakreft, tykk- og endetarmskreft, lungekreft, føflekkreft (malignt melanom), kreft i bukspyttkjertel samt lymfekreft. Innenfor hematologi utredes og behandles ulike typer blodkreft, kreft i benmargen samt andre blodsykdommer.

Senter for kreftbehandling samarbeider tett intern og eksternt med blant andre Oslo universitetssykehus, primærhelsetjenesten, ulike tverrfaglige spesialiteter samt andre avdelinger på sykehuset.

Vårt ansvar er utredning og behandling innenfor hematologi samt å tilby ulike former for medikamentell kreftbehandling; inkludert cellegift, immunterapi, målrettet behandling og antihormonell behandling. Behandlingen gis enten for å holde utbredt kreftsykdom i sjakk eller som behandling før eller etter en kurativ operasjon.

I tillegg gis ulike former for tilleggsbehandling til selve kreftbehandlingen samt blodtransfusjoner.
Adkomst til Senter for kreftbehandling fra poliklinisk inngang fra Reidar Kobros vei. Her finnes også blodprøvetaking.

Les også om pakkeforløp kreft

Vi får henvist pasienter både fra Oslo universitetssykehus og fra fastleger i sykehusets sektorbydeler Ullern, Vestre Aker og Frogner. Noen pasienter får også diagnostisert sin kreftsykdom mens de er innlagt her på sykehuset, og disse vil bli henvist internt.
Etter operasjon for føflekkreft (malignt melanom), tarmkreft, lungekreft, bukspyttkjertelkreft og brystkreft er det ofte nødvendig å gi tilleggsbehandling for å bedre prognosen. Slik tilleggsbehandling («adjuvant behandling») kan være både cellegift, immunterapi og antihormonell behandling. Du mottar behandling og får oppfølging rundt bivirkninger ved vår avdeling. Noen ganger er det aktuelt med strålebehandling, og kreftlege vil i så fall sørge for henvisning til Oslo universitetssykehus for dette.

Ved utbredt kreftsykdom er det vanligvis ikke mulig å kurere sykdommen, men det finnes mange former for behandling som kan holde sykdommen i sjakk over tid. Du vil få slik behandling ved vår avdeling, samt følges opp med jevnlige kontroller hos din kreftlege. Det er vanlig å ta radiologiske undersøkelser (CT og/eller MR) hver andre eller tredje måned for å sjekke om behandlingen virker. Kreftlegen sørger for henvisning til strålebehandling eller inklusjon i studier på Oslo universitetssykehus der det er aktuelt. På avdelingen er det tett tverrfaglig samarbeid, blant annet med Palliativt team

Etter å ha gjennomgått kurativ behandling for kreft, er det vanlig med ulike kontroll-opplegg. Noen pasienter følges med kontroller på vår avdeling, særlig gjelder dette pasienter som har gjennomgått behandling for brystkreft.

Det finne en rekke ulike cellegift-kurer som er aktuelle ved forskjellige kreftsykdommer. Vanligvis gis cellegift intravenøst på avdelingen, men noen ganger brukes også cellegift tabletter. Kreftlegen vil gi anbefalinger rundt dette. Cellegift kan ha mange bivirkninger, men heldigvis finnes god støttebehandling som kan redusere plagene. Du må ta blodprøver før hver cellegiftkur.
Immunterapi: Immunterapi brukes nå ved stadig flere kreftformer, vanligst ved lungekreft og malignt melanom. Behandlingen gis intravenøst på avdelingen, og du kontrolleres med blant annet blodprøver før hver behandling. Vanligvis gir immunterapi lite uttalte bivirkninger, men det forekommer også mer alvorlige komplikasjoner.

Målrettet behandling er tabletter eller intravenøs behandling som spesifikt angriper egenskaper ved kreftcellen. Slik behandling er vanlig ved spesielle former for brystkreft og lungekreft, samt ved nyrekreft. Også ved målrettet behandling er det nødvendig med tett oppfølging vedrørende bivirkninger.

Brystkreft og prostatakreft er vanligvis hormonfølsomme sykdommer, og det er derfor vanlig å bruke ulike former for antihormonell behandling ved disse kreftformene. Behandlingen gis enten som tilleggsbehandling etter kurativ operasjon, eller for å holde utbredt sykdom i sjakk. Bivirkninger er vanligvis mindre uttalte enn ved bruk av for eksempel cellegift.

Palliativt team tilbyr systematisk kartlegging, oppfølging og behandling av plagsomme symptomer som følge av sykdommen. Dette innebærer tiltak rettet mot pasientens fysiske symptomer, lindring og oppmerksomhet rettet mot psykiske, sosiale og åndelige/eksistensielle utfordringer.

Vi tilbyr samtale med pasienten og pårørende, inkludert barn. Palliativt team veileder og underviser internt og eksternt samt har et tett samarbeid med de ulike sengepostene på sykehuset, ulike tverrfaglige spesialiteter, kreftkoordinatorene i bydelene, palliativ sykepleier/kreftsykepleier i bydelene og Fransiskushjelpen.

Palliativt team er lokalisert i Senter for kreftbehandling. Benytt poliklinisk inngang fra Reidar Kobros vei. Her finnes også blodprøvetaking.

Les mer om palliativt team

Kontakt

Medisinsk poliklinikk og Senter for kreftbehandling

 • Mandag
  • 08:00 - 11:30
  • 13:00 - 15:00
 • Tirsdag
  • 08:00 - 11:30
  • 13:00 - 15:00
 • Onsdag
  • 08:00 - 11:30
  • 13:00 - 15:00
 • Torsdag
  • 08:00 - 11:30
  • 13:00 - 15:00
 • Fredag
  • 08:00 - 11:30
  • 13:00 - 15:00
 • Lørdag
  • 08:00 - 11:30
  • 13:00 - 15:00
 • Søndag
  • 08:00 - 11:30
  • 13:00 - 15:00

Postadresse

Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Nærmeste inngang er Reidar Kobros vei 5. Også inngang fra Diakonveien 12.

Et par personer som går utenfor en bygning

Diakonveien 12 – somatikk, alderspsykiatri og administrasjon

Diakonveien 12, 0370 Oslo

Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo

​På Steinerud finner du somatiske avdelinger (fysisk helse), alderspsykiatrisk avdeling, poliklinikker, akuttmottak, medisinske serviceavdelinger, apotek og administrasjon.

​T-bane

 • Linje 1 til Frøen eller Steinerud stasjon
 • Linje 2 eller 3 til Borgen stasjon

Buss

 • Linje 46 til Frøensalleen
 • Linjene 28 eller 45 til Volvat

Bil

Ta av fra Sørkedalsveien i rundkjøringen ved Volvat Medisinske Senter og Skeidar, og kjør inn Diakonveien. 

 • Hovedinngangen, Diakonveien 12: det er parkeringsplasser etter 500 meter rett frem.
 • Inngang Reidar Kobros vei (poliklinikker, blodprøvetaking og apotek): kjør til venstre i Borgenveien rett etter Volvat Medisinske Senter. Deretter kjører du stikkveien til høyre for å komme inn på gjesteparkeringsplassen nedenfor inngangen til poliklinikkene (ny innkjørsel til parkeringsplassen fra 26.09.22)

Du kan slippe av og plukke opp passasjerer rett vest for sykehusets hovedinngang og ved poliklinikkinngangen. I begge tilfeller kjører du inn Reidar Kobros vei.

 

Parkering sykkel

Det er i overkant av 300 sykkelparkeringsplasser på ​Steinerud.

Parkering bil​

Parkering ute (P1 og P5)

Mandag-lørdag kl. 9-15: kr. 50,- per time
Søndag + røde dager: gratis parkering
Julaften, påskeaften og nyttårsaften kl. 9-15: kr. 50,- per time

Parkering inne (parkeringshuset P4)

Hele døgnet, alle dager: kr 40,- per time, maks 200,- per døgn.

 

HC-parkering

Besøkende med gyldig parkeringskort for forflytningshemmede kan parkere gratis på oppmerkede HC-plasser i Diakonveien og Reidar Kobros vei.

Dersom man benytter Easypark påløper det servicetillegg.

 


Fakturering

Besøkende som fakturerer for sine tjenester til Diakonhjemmet, må parkere på avgiftsparkeringen og eventuelt ta parkeringsavgiften med på fakturaen.​​ 

Det er billettløs parkering på gjesteparkeringsplassene på Steinerud. Bilens kjennemerke registreres når du kjører inn i parkeringsanlegget. Parkeringstiden starter automatisk.​​


Før du forlater parkeringsanlegget har du følgende betalingsalternativer:

 1. Ved avreise: Benytt betalingsautomat ved parkering
 2. Easypark appen med automatisk trekk på kortet
 3. Via parcnordic.no innen 72 timer
 4. Faktura i posten for parkert tid. Administrasjonsgebyr påløper

Oversiktskart over parkering på Steinerud

Eventuell klage på kontrollavgift​ sendes til Park Nordic

Kurs

 • Hjertesvikt
  Kurset passer for deg som har hjertesvikt og dine pårørende/nærstående.
  Hjertesvikt
  16.
  oktober
  2024
  2 dager