Pasientkurs

Gruppebehandling for pasienter med primær angstlidelse

Er du plaget av bekymring og angst? Gruppebehandling for pasienter med primær angstlidelse er for deg som er pasient ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, har en angstlidelse som primærdiagnose, og som ønsker å bekymre deg mindre.

Passert
14.
mars
2024
  1. 14. mar. 2024, 10:00 - 12:00

Tid og sted

Når

  1. 14. mar. 2024, 10:00 - 12:00

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Hvor

Forskningsveien 7 og 13 – psykisk helsevern
Forskningsveien 7, inngang A1

Fastlegen kan henvise deg til gruppebehandlingen.

I denne behandlingen jobber vi med bekymring, atferd og antakelser som opprettholder angstproblematikk. Målet med behandlingen er å redusere disse opprettholdende faktorene, slik at angsten blir mindre plagsom og hemmende i hverdagen. I gruppen får du mulighet til å reflektere rundt egen angstproblematikk og mestringsstrategier, samt utforske nye måter å håndtere bekymringstanker og angst.

Behandlingen baserer seg på metakognitive prinsipper for angstbehandling. Den viktigste forutsetningen for at du som deltaker skal ha nytte av behandlingen er at du er villig til å reflektere og delta i gruppen, og jobber med hjemmeoppgaver på egen hånd mellom samlingene.

Tid

Første samling er torsdag 14. mars 2024 kl. 10-12. Deretter møtes vi på torsdager til samme tidspunkt, i 10 uker. Det er ikke samling 28. mars eller 9. mai på grunn av påske og Kristi himmelfart. Siste samling er 30. mai.

Kurset innebærer fravær fra jobb en halv dag hver uke i til sammen 10 uker. Dersom det er aktuelt med sykmelding anbefaler vi at man benytter sykmeldingsordningen «enkeltstående behandlingsdager».

Sted

Forskningsveien 7, inngang A1
Parkering på oppmerkede p-plasser. Husk p-avgift fram til kl. 17.

Betaling

Egenandel etter gjeldene takster, per gang, opp til frikort. Betaling kan gjøres i betalingsautomat ved oppmøte, via Vipps eller tilsendt faktura.

 

Se informasjon om gruppebehandlingen (PDF)

Kontakt

Relevante behandlinger